Cục Thuế Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

PV.

Với phương châm luôn đồng hành cùng người nộp thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh thường xuyên chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, góp phần quan trọng đến kết quả thu ngân sách nhà nước của đơn vị trong năm qua.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ thuế của Cục Thuế Hà Tĩnh luôn được cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế đánh giá cao.
Công tác tuyên truyền, hỗ trợ thuế của Cục Thuế Hà Tĩnh luôn được cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế đánh giá cao.

Trong thời gian qua, Cục Thuế Hà Tĩnh đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng phong phú, giúp người nộp thuế nắm rõ các quy định mới về chính sách thuế, nâng cao nhận thức, chấp hành chính sách thuế góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Trong đó, riêng năm 2021, Cục Thuế  Hà Tĩnh đã thực hiện 1.166 bài viết tuyên truyền về chính sách thuế đăng tải trên Báo Hà Tĩnh và Trang thông tin điện tử Cục Thuế, Tạp chí thuế, website Cục Thuế... Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh, huyện, thành phố, thị xã thực hiện các chương trình về các nội dung chỉ đạo công tác thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, thu nợ thuế, với 10 chuyên đề, phóng sự và hơn 55 lượt phát thanh.

Cục Thuế thực hiện hỗ trợ người nộp thuế 170 văn bản; hỗ trợ qua điện thoại 6.935 cuộc; hỗ trợ trực tiếp 4.572 lượt; tổ chức 6 lớp tập huấn, đối thoại về Luật Quản lý Thuế, luật thuế sửa đổi bổ sung, quy định mới về hóa đơn chứng từ cho 403 công chức thuế và hơn 532 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác trong toàn Tỉnh.

Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử phấn đấu đến tháng 7/2022 tất cả doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn Tỉnh đều được sử dụng hóa đơn theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 18/9/2021 của Bộ Tài chính.

Song song với đó, Cục Thuế làm tốt việc động viên các doanh nghiệp khai thuế, nộp thuế và đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương Khen thưởng đề nghị các cấp các ngành khen thưởng, tôn vinh 155 doanh nghiệp, hộ cá nhân nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ thuế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 với nhiều khó khăn, thách thức, Cục Thuế Hà Tĩnh đã được cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn chia sẻ, đồng thuận cùng với cơ quan thuế và thực hiện có hiệu quả kê khai, nộp thuế góp phần tăng thu ngân sách. Trong đó, riêng năm 2021, tổng thu ngân sách của Cục Thuế Hà Tĩnh là 9.316 tỷ đồng, đạt 180% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao; đạt 133% kế hoạch năm tỉnh giao và bằng 117% so với cùng kỳ...