Cục Thuế tỉnh Trà Vinh phấn đấu thu ngân sách năm 2022

Kiều Xuân

Tính đến hết tháng 10/2022, ngành Thuế tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành 91,9% dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) cả năm 2022.

Lũy kế 10 tháng, thu ngân sách của Cục Thuế Trà Vinh đạt 4.761.206 triệu đồng, bằng 91,9% dự toán năm. Ảnh: TTHT
Lũy kế 10 tháng, thu ngân sách của Cục Thuế Trà Vinh đạt 4.761.206 triệu đồng, bằng 91,9% dự toán năm. Ảnh: TTHT

Theo ông Phạm Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh, điểm nổi bật của kết quả thu NSNN năm 2022 là đến hết tháng 10, ngành Thuế tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành 91,9% dự toán thu NSNN cả năm. 

Số liệu cho thấy, kết quả thu nội địa tháng 10/2022 do Cục Thuế quản lý đạt 386.708 triệu đồng, bằng 117,2% dự toán tháng; bằng 129,2% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đạt 4.761.206 triệu đồng, bằng 91,9% dự toán năm; bằng 113,5% so cùng kỳ.

Tuy số thu nội địa và 10 tháng đầu năm có tăng nhưng số thu vẫn còn thấp so với bình quân thu nội địa 10 tháng đầu năm của cả nước. Kết quả thu nội địa tháng 10 với 07/15 khoản thu, sắc thuế hoàn thành dự toán do phát sinh tăng số nộp bao gồm: Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 315,2%, Ngoài quốc doanh đạt 205,2%, Thuế Thu nhập doanh nghiệp đạt 106,9%, lệ phí trước bạ đạt 142,6%, Thu tiền sử dụng đất đạt 251%, Thu xổ số đạt 117,5%; Thu tiền sử dụng khu vực biển 152,1%.

Đến nay, có 07/15 khoản thu, sắc thuế không hoàn thành dự toán tháng do số nộp phát sinh giảm bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 91,1%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 95,8%, Thuế Bảo vệ môi trường đạt 89,9%, Phí - lệ phí đạt 91,9%, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 59,5%, Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 43,5%, Thu khác ngân sách đạt 48%. Bên cạnhh đó, có 01/15 khoản thu không phát sinh so dự toán tháng 1 và 01 khoản thu phát sinh ngoài dự toán tháng 2.

Kết quả thu lũy kế 10 tháng đạt 91,9% so dự toán năm với 08/18 khoản thu hoàn thành dự toán năm, 05/18 khoản thu, sắc thuế đạt tiến độ thu trên 83% so dự toán năm, 05/18 khoản thu, sắc thuế chưa đạt tiến độ thu so dự toán năm 2022.

Nhiệm vụ thu nội địa năm 2022 được ngành Thuế đặt ra là 5.183 tỷ đồng, trong đó dự toán quí IV/2022 được Tổng cục Thuế giao cho tỉnh Trà Vinh là 1.464 tỷ đồng. Nếu đạt được dự toán quí IV thì tổng thu nội địa tỉnh Trà Vinh đạt khoảng 5.700 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so dự toán.

Lãnh đạo Cục Thuế Trà Vinh cho biết, để phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách trong 2 tháng cuối năm 2022, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau COVID-19.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; thực hiện rà soát, đánh giá từng khoản thu, sắc thuế, xác định các khoản hụt thu so với dự toán để chủ động khai thác nguồn thu, chống thất thu…

Cục Thuế Trà Vinh cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thu, tập trung lực lượng cho công tác quản lý thu, chống thất thu, khai thác tăng thu đối với những khoản thu còn tiềm năng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự toán thu, nhất là những đơn vị có tiến độ thu hoàn thành dự toán năm để phấn đấu tăng thu, bù đắp số giảm thu do thực hiện chính sách giảm, miễn thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội nhằm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu năm 2022 ở mức cao nhất.