Cục Thuế TP. Hà Nội thu ngân sách đạt 50,1% dự toán

PV.

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, kiêm Cục trưởng Cục Thuế TP.Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước của Cục Thuế TP. Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 93.931 tỷ đồng, bằng 50,1% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn trực tiếp cho 22.199 lượt NNT tại cơ quan thuế. Nguồn: Internet
6 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn trực tiếp cho 22.199 lượt NNT tại cơ quan thuế. Nguồn: Internet

Để đạt được kết quả trên, theo ông Nguyễn Thế Mạnh, ngay từ những ngày đầu năm 2017, cơ quan thuế các cấp đã triển khai đồng bộ, quyết liệt hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 5 nhóm giải pháp công tác Cục Thuế TP. Hà Nội đã đề ra.

Cơ quan thuế các cấp đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật thuế, đôn đốc kê khai, nộp thuế; Thanh tra, kiểm tra chống thất thu và quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan thuế cũng như tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế (NNT), góp phần tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và đảm bảo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT, trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn trực tiếp cho 22.199 lượt NNT tại cơ quan thuế; Hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho 20.899 trường hợp qua điện thoại; Hỗ trợ, hướng dẫn cho 1.026 trường hợp bằng văn bản; Tổ chức 38 lớp tập huấn chính sách thuế mới cho 6.621 người tham gia, trong đó có 1 lớp tổ chức tập huấn cho đại lý thuế; Tổ chức 10 hội nghị đối thoại với 1.763 NNT.

Đặc biệt, trong tháng 3/2017, Cục Thuế đã tổ chức thành công “Tháng đồng hành cùng NNT thực hiện quyết toán thuế năm 2016” tại cơ quan thuế các cấp. Kết quả, cơ quan thuế các cấp đã hỗ trợ, giải đáp cho 8.500 lượt NNT.

Về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, 5 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thu được 5.300 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Cụ thể, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện cưỡng chế bằng hình thức trích tiền từ tài khoản đối với 4.454 đơn vị với số tiền nợ là 3.000 tỷ đồng; cưỡng chế hóa đơn đối với 1.886 đơn vị với số tiền nợ là 1.945 tỷ đồng. Đồng thời, 5 tháng đầu năm, Cục Thuế đã thực hiện công khai 5 đợt đối với 720 doanh nghiệp, dự án nợ tiền thuế - phí và tiền thuê đất với số tiền nợ là 2.708 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra thuế, 5 tháng đầu năm, Cục Thuế đã hoàn thành 4.991 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số truy thu, truy hoàn và phạt là 748,5 tỷ đồng (tăng cả về số lượng và chất lượng so với cùng kỳ).