Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp nhận thủ tục hành chính thuế ngày thứ Bảy


Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, cơ quan Thuế các cấp luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế ngay từ ngày đầu khởi nghiệp cũng như trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh - Người nộp thuế có thể kê khai, nộp thuế mọi lúc, mọi nơi theo phương thức điện tử, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho người nộp thuế.

Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp nhận thủ tục hành chính thuế ngày thứ Bảy.
Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp nhận thủ tục hành chính thuế ngày thứ Bảy.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuế tại bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Cục Thuế TP. Hà Nội và 30 Chi cục thuế quận, huyện, thị xã từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (Thời gian làm việc sáng từ 8h đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30); riêng ngày thứ Bảy làm việc buổi sáng (từ 8h đến 11h30). Thời gian còn lại trong ngày làm việc để làm công tác sắp xếp và bàn giao hồ sơ. Hệ thống tiếp nhận thủ tục hành chính thuế theo phương thức điện tử được thực hiện 24/24 giờ và 7 ngày/tuần. 

Cục Thuế TP. Hà Nội luôn mong nhận được sự đồng hành, phối hợp của doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn trong việc đóng góp những giải pháp phục vụ doanh nghiệp, người nộp thuế để công tác quyết toán thuế ngày một hiệu quả, thuận lợi hơn.

Những năm qua, Cục Thuế TP Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai kế hoạch cải cách, hiện đại hoá, đặc biệt ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các khâu trong quản lý. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế ngay từ ngày đầu khởi nghiệp cũng như trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh - Người nộp thuế có thể kê khai, nộp thuế mọi lúc, mọi nơi theo phương thức điện tử, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho người nộp thuế.

Năm 2019, Cục Thuế TP. Hà Nội chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, lấy trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các mặt công tác quản lý thuế hướng tới phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế.