Cục Thuế Hà Nội nâng cao kỷ cương kỷ luật trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Thùy Linh

Cục Thuế Hà Nội sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận trong các khâu nhằm kịp thời giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo đúng thời hạn quy định.

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, 100% công tác hoàn thuế tại Cục Thuế Hà Nội được thực hiện qua phương thức điện tử. Doanh nghiệp chỉ cần gửi hồ sơ tài liệu hoàn thuế thông qua phương tiện điện tử và sau đó, tiền hoàn thuế cũng được thực hiện trên hệ thống thông tin điện tử. Nhờ đó, giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian, giảm được các chi phí cho việc in ấn tài liệu hồ sơ và hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp với công chức thuế.

Cục Thuế Hà Nội cũng tiếp tục tăng cường quản lý hoàn thuế, kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế GTGT, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc giải quyết hoàn thuế GTGT nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế về hoàn thuế đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng vốn.

Song song với đó, Cục Thuế cũng kiểm soát chặt chẽ các dấu hiệu trốn thuế, gian lận hoàn thuế GTGT, phối hợp với cơ quan chức năng trong quản lý thuế đặc biệt là cơ quan hải quan, quản lý thị trường để xác minh nguồn gốc hàng hoá, nắm bắt, trao đổi thông tin về các thủ đoạn gian lận đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu trốn thuế..., đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện những thông tin đề cập đến những khó khăn trong công tác hoàn thuế GTGT. Chính vì vậy, ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội đã quán triệt các Phòng, Chi cục Thuế tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận trong các khâu nhằm kịp thời giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT theo đúng thời hạn quy định.

Theo đó, lãnh đạo các đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát, kiểm đếm việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT tại từng bộ phận trong từng đơn vị. Đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT còn tồn cần thường xuyên, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Cục phụ trách các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện và đề xuất phương án, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết. 

Cục Thuế Hà Nội cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn người nộp thuế kê khai và nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để có thể cung cấp cho cơ quan thuế trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, không để làm kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế.

Đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật về chính sách thuế và Luật quản lý thuế.