Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Thanh Sơn

(Tài chính) Ngày 25/1, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2013. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: FinancePlus.vn
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: FinancePlus.vn

Báo cáo tại Hội nghị Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh cho thấy kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố thực hiện năm 2012 là 150.876 tỷ đồng, đạt 101,74% dự toán pháp lệnh năm, tăng 15,98% so với năm 2011.

Tuy nhiên, kinh tế TP.Hồ Chí Minh năm 2012 tăng trưởng không như dự kiến, các doanh nghiệp vẫn chưa thể vượt qua khó khăn. Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngưng nghỉ, giải thể nhiều hơn năm trước, tình hình kê khai có phát sinh thuế giá trị gia tăng phải nộp đạt tỷ trọng thấp, khả năng thanh toán kém dẫn đến số nợ thuế tăng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa GDP chỉ đạt 9,2% trên số dự kiến là 10%. Có tới 23.887 số doanh nghiệp ngưng, nghỉ, giải thể và có 24.270 doanh nghiệp thành lập cấp mới mã thuế.

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thuế giá trị gia tăng 14.552 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân 51,6 tỷ đồng góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tiếp tục tái sản xuất kinh doanh, khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu, thực hiện gia hạn, giảm và miễn thuế với số tiền 3.787 tỷ đồng, trong đó gia hạn nộp thuế là 2.497 tỷ đồng; miễn, giảm thuế là 1.289 tỷ đồng.

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: FinancePlus.vn

Kết quả thu ở một số Chi cục thuế cho thấy: Có 12/24 đơn vị có số thu trên 1.000 tỷ đồng, hai đơn vị thu đạt được con số rất ấn tượng trên 4.000 tỷ đồng như Chi cục thuế Quận 1 và Chi cục thuế Quận 7.

Trong năm 2012, ngành Thuế TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 12.496 doanh nghiệp với số thuế truy thu và phạt là 5.467 tỷ đồng, tăng 44,41% so với năm 2011, đưa nộp vào ngân sách nhà nước 2.121 tỷ đồng, giảm lỗ 5.996 tỷ đồng, giảm khấu trừ 269 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị và biểu dương Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh. Theo đó, Thứ trưởng khẳng định, có được thành tích trên một mặt cán bộ công chức ngành thuế nỗ lực làm việc kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành nhiệm vụ. Một mặt công tác tuyên truyền được làm rất tốt như tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, đặc biệt tuần lễ “ Lắng nghe ý kiến người nộp thuế” đã có tác động rất lớn tới ý thức của người nộp thuế.

Năm 2012, có 8/16 khoản thu không đạt chỉ tiêu dẫn đến thu nội địa cân đối trừ dầu là 109.076 tỷ đồng đạt 88,46% dự toán, cụ thể thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh được 72.601 tỷ đồng đạt 79,35% dự toán; thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 20.943 tỷ đồng đạt 78,15% dự toán; thu từ DNNN Trung ương 11.966 tỷ đồng đạt 78,21%, thu từ DNNN địa phương đạt 8.976 tỷ đồng đạt 78,06%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài  24.949 tỷ đồng đạt 80,58%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 26.678 tỷ đồng đạt 79,17%. Nhưng một số khoản thu Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đạt cao bù lại như thu tiền sử dụng đất 9.268,836 tỷ đồng đạt 220,18%, thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 1.489,864 tỷ đồng đạt 159,13%, thu từ dầu thô 40.947 tỷ đồng đạt 163,79% dự toán.

 Năm 2013 ngành Thuế TP.Hồ Chí Minh coi hoạt động đấu tranh chống chuyển giá là nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, thanh tra. Công tác thanh tra thuế năm tới sẽ tập trung thanh tra các doanh nghiệp thường xuyên khai lỗ, giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá bởi hiện nay hoạt động chuyển giá không chỉ gói gọn trong phạm vi các DN có vốn đầu tư nước ngoài mà đã lan ra cả các DN trong nước. Ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục thuế TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh.