Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh vinh danh tổ chức - cá nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế năm 2012

Nguyễn Lộc

(Tài chính) Nhằm tôn vinh các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân vào sự phát triển của đất nước, sáng nay, cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2012 cho 1.279 tổ chức và cá nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn Thành phố.

Toàn cảnh hội nghị. Nguồn:FinancePlus.vn
Toàn cảnh hội nghị. Nguồn:FinancePlus.vn

Năm 2012, trong bối cảnh chung của nền kinh tế,TP. Hồ Chí Minh phải chịu sự tác động lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng đến nguồn thu và  khả năng thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Tuy nhiên, dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế và các cơ quan hữu quan, sự phối hợp đầy nhiệt tình, trách nhiệm của các cấp đã giúp cho ngành thuế thành phố triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, tổ chức thanh tra kiểm tra, thu nộp NSNN, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN mà Bộ Tài chính giao cho địa phương năm 2013 là 236.830 tỷ đồng, tăng tới 12,95% so với thực hiện năm 2012.

Tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố năm 2012 đạt 216.909 tỷ đồng, bằng 100,28% so với dự toán (dự toán 216.300 tỷ đồng) và tăng 9,62% so với cùng kỳ 2011. Trong đó, thu nội địa và thu từ dầu thô đạt 148.909 tỷ đồng, đạt 100,41% dự toán, tăng 14,64% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt đạt 68.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị tổng kết năm nay có 1.279 tổ chức và cá nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đđã có những thành tích tiêu biểu trong trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp NSNN được các cấp khen thưởng, trong đó có 133 tổ chức và cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen, 31 tổ chức và cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen, 201 tổ chức và cá nhân được Tổng cục thuế tặng giấy khen và 914 tổ chức và cá nhân được Cục thuế TP. Hồ Chí Minh tặng giấy khen.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2013 Cục Thuế thành phố tiếp tục triển khai phong trào quy mô rộng hơn với chủ đề “Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính – Đổi mới; Chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013” với những nội dung cụ thể. Những phong trào thi đua tiêu biểu trên đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong mọi người, mọi ngành, tạo sự đoàn kết gắn bó, phát huy sức mạnh của tập thể, đơn vị và tính sáng tạo cá nhân, tạo đà cho thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung cả năm và trong toàn ngành góp phần vào thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XI.