Đã có 23 doanh nghiệp đăng ký ưu đãi thuế quy định tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP

Theo Nụ Bùi/haiquanonline.com.vn

Thống kê, tính đến hết tháng 9/2021, cơ quan Hải quan đã tiếp nhận hồ sơ của 23 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ô tô và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Điều 7a và 7b của Nghị định 57/2020/NĐ-CP.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Yên Phong (Cục Hải quan Bắc Ninh). Ảnh do Chi cục cung cấp.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Yên Phong (Cục Hải quan Bắc Ninh). Ảnh do Chi cục cung cấp.

Theo đó, đối với chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ô tô, đến hết tháng 9, đã có 15 doanh nghiệp thực hiện gửi hồ sơ đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô theo Điều 7a Nghị định 57/2020/NĐ-CP với số tiền thuế hoàn trong năm 2021 do áp dụng thuế suất 0% theo Chương trình năm là 4.914,3 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền thuế sẽ được thực hiện hoàn tại Cục Hải quan Hà Nội 60,8 tỷ đồng, Cục Hải quan Hải Phòng 644,2 tỷ đồng, Cục Hải quan Hà Nam Ninh 1.480,9 tỷ đồng, Cục Hải quan Quảng Nam 2.728,4 tỷ đồng.

Tổng cục Hải quan cho biết, hiện các cục hải quan tỉnh, thành phố nơi có phát sinh số thuế hoàn đang tiếp tục tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp và báo cáo về Tổng cục Hải quan khi phát sinh số liệu hoàn thuế.

Còn đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn 2020 - 2024 quy định tại Điều 7b Nghị định 57/2020/NĐ-CP, tính đến nay, cơ quan Hải quan đã tiếp nhận hồ sơ của 8 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình.

Trong đó, kỳ xét ưu đãi đầu tiên của chương trình này là từ 10/7/2020 đến 31/12/2020 và hiện đã có 2 doanh nghiệp được cơ quan Hải quan hoàn thuế với tổng tiền đã hoàn đến ngày 16/9/2021 là 354 triệu đồng.

Cụ thể, Cục Hải quan Bắc Ninh đã hoàn số tiền thuế 287 triệu đồng cho 1 doanh nghiệp làm thủ tục qua địa bàn và Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã hoàn 67 triệu đồng cho 1 doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục nhập khẩu qua địa bàn.