Đã có 533 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện

Minh Hà

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết tháng 11/2019, cả nước có 533 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 113% so với kế hoạch.

Tính đến hết tháng 11/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,065 triệu người.
Tính đến hết tháng 11/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,065 triệu người.

Số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,065 triệu người, đạt 99,6% so với kế hoạch; khoảng 13,193 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 99,7% kế hoạch; 85,29 triệu người tham gia BHYT, đạt 100,15% kế hoạch giao.

Ngoài kết quả tích cực trên, theo BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 11/2019, toàn Ngành đã thu đạt 322.316 tỷ đồng từ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bằng 89,6% kế hoạch giao. Trong đó, thu BHXH là 218.687 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp là 15.522 tỷ đồng, thu BHYT 87.576 tỷ đồng. Tổng số nợ BHXH phải tính lãi (từ 01 tháng trở lên) khoảng 7.286 tỷ đồng, bằng 2,03% so với kế hoạch thu được giao năm 2019.

Một trong những điểm nhấn khác trong 11 tháng đầu năm 2019 của ngành BHXH là công tác giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Cụ thể, toàn Ngành đã giải quyết được 107.440 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 775.543 người hưởng trợ cấp 1 lần; 9.876.261 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khoảng 167,828 triệu lượt người; phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết 878.418 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai giao dịch điện tử đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, duy trì nghiêm túc việc tổ chức bộ phận “một cửa” tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện; vận hành có hiệu quả hệ thống “một cửa điện tử” tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình thủ tục hành chính từ việc tiếp nhận hồ sơ đến thụ lý giải quyết, trả kết quả.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin qua điều chỉnh, nâng cấp hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ như: Kế toán tập trung; xét duyệt chính sách; quản lý thu, sổ thẻ; quản lý tài khoản đầu tư tự động; giám định BHYT; cấp mã số BHXH và quản lý BHYT hộ gia đình…