Đã có công cụ đánh giá tình hình phát triển của doanh nghiệp

PV.

Từ năm 2019, Bộ chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp sẽ được công bố vào đúng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) hàng năm, cùng với Sách trắng về phát triển doanh nghiệp. Việc công bố Bộ chỉ tiêu sẽ đưa ra được bức tranh toàn cảnh về tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Việc công bố Bộ chỉ tiêu sẽ đưa ra được bức tranh toàn cảnh về tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam. Nguồn: Internet
Việc công bố Bộ chỉ tiêu sẽ đưa ra được bức tranh toàn cảnh về tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam. Nguồn: Internet

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi họp báo công bố Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017, ngày 13/10/2018 tại Hà Nội, do Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tổ chức.

Tại buổi họp báo, Phó Thủ tướng cho biết, từ năm 2019, Bộ chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp sẽ được công bố hàng năm vào đúng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) cùng với Sách trắng về phát triển doanh nghiệp. Riêng năm 2018 là lần đầu tiên công bố, do đó Sách trắng về phát triển doanh nghiệp sẽ được ban hành chậm hơn, vào cuối quý IV/2018.

Việc công bố Bộ chỉ tiêu còn giúp các địa phương thấy rõ mình đang nằm ở đâu trên bản đồ phát triển doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở bộ số liệu này, các địa phương cần phân tích, đánh giá để rà soát lại thực trạng doanh nghiệp của địa phương mình. Từ đó, thấy rõ được tổng thể bức tranh, địa phương mình như thế nào, kể cả những vùng đầu tàu động lực, như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, khu vực Đông Nam Bộ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ… để có phương án phù hợp và đưa ra những giải pháp tiến tới mục tiêu cả nước có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 như nội dung Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ đề ra về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

"Cùng với các chỉ số đã được công bố, như: Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thì Bộ chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp được xem là công cụ giúp Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương biết được tình hình chung, trình độ phát triển của doanh nghiệp tại từng địa phương" - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.