Đa dạng hóa hình thức, cơ cấu đầu tư Quỹ BHXH

Bình Minh

Trong thời gian qua, việc đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) được thực hiện an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Nhờ đó, Quỹ BHXH luôn được bảo toàn giá trị và phát triển bền vững. Đạt được kết quả này là do bên cạnh việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, BHXH Việt Nam đã thực hiện đa dạng hóa hình thức, cơ cấu đầu tư Quỹ BHXH phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong thời gian qua, việc đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) được thực hiện an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Nguồn: internet
Trong thời gian qua, việc đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) được thực hiện an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Nguồn: internet

Ưu tiên đầu tư vào trái phiếu chính phủ

Phát biểu tại Hội thảo “Nâng cao hiệu quả đầu tư Quỹ BHXH” do BHXH Việt Nam tổ chức mới đây, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, trong thời gian qua, công tác đầu tư Quỹ BHXH đã được BHXH Việt Nam thực hiện an toàn, hiệu quả, đúng quy định danh mục đầu tư.

Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư vào trái phiếu chính phủ -TPCP (khoảng 85% tổng số đầu tư) và các hình thức đầu tư khác nhau như: Gửi tiền, mua trái phiếu chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt do Ngân hàng Nhà nước đánh giá…

Tính đến cuối năm 2018, tổng số kết dư Quỹ BHXH tăng gấp 100 lần so với năm 1998, lãi đầu tư bình quân trong cả giai đoạn đều tăng trưởng dương và cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Quỹ BHXH đã trở thành quỹ tài chính công có quy mô lớn, góp phần tích cực phát triển thị trường vốn tại Việt Nam, đảm bảo ổn định lãi suất và thanh khoản tại thị trường TPCP.

Đánh giá về công tác đầu tư Quỹ BHXH, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, hàng năm, Quốc hội đều tiến hành giám sát tình hình quản lý và sử dụng Quỹ BHXH. Kết quả giám sát cho thấy, công tác quản lý, sử dụng, đầu tư Quỹ đảm bảo đúng quy định, không có sai phạm. Quy mô Quỹ và tổng tài sản kết dư hàng năm tăng nhanh, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư Quỹ luôn tăng trưởng dương và cao hơn chỉ số giá tiêu dùng. Thông qua đầu tư vào TPCP, hệ thống ngân hàng thương mại và dự án quan trọng quốc gia, Quỹ BHXH đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tuy nhiên, do đặc thù của Quỹ An sinh xã hội, nên các hình thức đầu tư Quỹ BHXH được quy định chặt chẽ, tập trung chủ yếu vào kênh TPCP, việc đầu tư vào dự án quan trọng quốc gia mới chiếm tỷ trọng rất nhỏ…

Đa dạng hóa hình thức, cơ cấu đầu tư Quỹ BHXH

Theo ông Bùi Sỹ Lợi, Nghị quyết số 28-NQ/TW đã nhấn mạnh việc đa dạng hóa danh mục cơ cấu đầu tư Quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả; nghiên cứu từng bước mở rộng sang các lĩnh vực có khả năng sinh lời cao; từng bước và có lộ trình đầu tư một phần tiền nhàn rỗi của quỹ thông qua ủy thác đầu tư tại thị trường trong nước và quốc tế…

Qua nghiên cứu thực tiễn các quỹ đầu tư ở Việt Nam, ông William Price - Chuyên gia tư vấn cao cấp về hưu trí (Ngân hàng Thế giới) đề xuất, các quỹ đầu tư ở Việt Nam, trong đó có Quỹ BHXH cần xác định làm thế nào để giảm rủi ro, chấp nhận những biến động trong ngắn hạn, nhưng vẫn đảm bảo tính bền vững và hiệu quả về lâu dài.

So với các quốc gia khác, mức hưởng lương hưu và các chế độ phúc lợi liên quan của Việt Nam đang có mức khá cao trong khi tốc độ già hóa dân số bắt đầu nhanh chóng. Do đó, bên cạnh xây dựng chiến lược đầu tư đa dạng hóa, BHXH Việt Nam cần quan tâm tới việc đảm bảo Quỹ ngay từ bên trong, tức là phải tính tới việc đóng và hưởng phải cân bằng, không thể đóng ít mà hưởng quá nhiều.

Đặc biệt, để hướng tới mục tiêu góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho rằng, trong bối cảnh đất nước hội nhập khu vực và quốc tế sâu rộng như hiện nay, bên cạnh nỗ lực thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, BHXH Việt Nam đang tích cực nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an toàn tài chính Quỹ BHXH hướng tới mục tiêu cân đối quỹ trong dài hạn.