Đã đôn đốc, thu hồi được 28.285 tỷ đồng nợ thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo tin từ Tổng cục Thuế, tính đến 31/8/2016, ngành Thuế đã đôn đốc, thu hồi được 28.285 tỷ đồng tiền nợ thuế của năm 2015 chuyển sang, đạt 52,4% chỉ tiêu thu nợ năm 2016.

Cán bộ của Chi cục Thuế Vĩnh Yên ( Vĩnh Phúc) kiểm tra nợ thuế. Ảnh: Đức Minh
Cán bộ của Chi cục Thuế Vĩnh Yên ( Vĩnh Phúc) kiểm tra nợ thuế. Ảnh: Đức Minh

Trong đó, cơ quan thuế thực hiện bằng biện pháp quản lý nợ thu được 23.042 tỷ đồng; bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế thu được 5.243 tỷ đồng.

Đánh giá chung, mặc dù công tác quản lý nợ thuế những tháng đầu năm đã đạt một số kết quả tích cực, nợ thuế ở một số địa bàn đã giảm xuống dưới 5% tổng thu. Tuy nhiên, số nợ thuế tuyệt đối vẫn còn cao, tổng số tiền thuế nợ thuế vẫn tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm 2015.

Tính đến 31/8/2016, tổng số tiền nợ thuế trên toàn quốc (không bao gồm nợ chờ điều chỉnh và nợ chờ xử lý) là 74.806 tỷ đồng, tăng khoảng 991 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016. Trong đó, tiền thuế nợ không có khả năng thu là 14.813 tỷ đồng.

Các khoản phạt và tiền chậm nộp là 25.941 tỷ đồng. Số tiền phạt và tiền chậm nộp ngày càng tăng và khó có khả năng thu hồi. Tiền nợ thuế đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) là 34.052 tỷ đồng. Tỷ lệ tổng nợ có khả năng thu trên tổng dự toán thu ở mức 4,2%.

Số tiền thuế nợ đến thời điểm 31/8/2016 có tăng nhẹ và số tuyệt đối còn lớn chủ yếu là do nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn về tài chính, sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thậm chí thua lỗ do đó không có khả năng nộp ngân sách.

Một số doanh nghiệp thua lỗ đã tự giải thể, bỏ khỏi địa chỉ sản xuất, kinh doanh, còn nợ thuế những không làm thủ tục khai báo lại cho cơ quan thuế.

Một số bộ phận người nộp thuế chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thuế, chây ỳ, không nộp đúng hạn, nợ thuế kéo dài, cơ quan thuế xử phạt, tính tiền chậm nộp dẫn đến khoản tiền phạt chậm nộp tăng lên.