7 tháng, cưỡng chế thu được 23,5 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế

PV.

Đó là con số vừa được công bố trong Thông cáo báo chí về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 7/2016 của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tính đến tháng 7/2016, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 32,5 nghìn doanh nghiệp, qua đó xử lý tăng thu 5,7 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2015.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế cũng đã đôn đốc, cưỡng chế thu được 23,5 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2015 chuyển sang, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 7 tháng đầu năm, cơ quan Thuế đã chủ động, quyết liệt, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các giải pháp quản lý thu và cưỡng chế thu nợ thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp.

Nhờ vậy, đã góp phần tăng thêm thu cho ngân sách nhà nước, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.