Đã giải ngân 4.000 tỷ đồng cho Vietnam Airlines


Ba ngân hàng thương mại đã ký kết hợp đồng vay vốn cho Vietnam Airlines đã giải ngân 4.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước đã tái cấp vốn đủ 4.000 tỷ đồng để các ngân hàng cho VNA vay
Ngân hàng Nhà nước đã tái cấp vốn đủ 4.000 tỷ đồng để các ngân hàng cho VNA vay

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước ngày 20/9 cho biết, đến thời điểm này Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành xong việc tái cấp vốn cho cả ba ngân hàng thương mại cổ phần đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Vietnam Airlines (VNA).

Đó là các ngân hàng: SeABank tối đa 2.000 tỷ đồng, MSB tối đa 1.000 tỷ đồng và SHB tối đa 1.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, ba ngân hàng đã giải ngân số tiền 4.000 tỷ đồng cho VNA vay.

Gói 4.000 tỷ đồng này nằm trong gói hỗ trợ 12.000 tỷ đồng được Quốc hội thông qua vào tháng 12/2020 để góp phần giúp Vietnam Airlines vượt qua khủng hoảng.

Đây là một trong các giải pháp của Chính phủ trong vai trò cổ đông Nhà nước nắm giữ 86,19% cổ phần tại Vietnam Airlines để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19.

4.000 tỷ đồng trên có lãi suất tái cấp vốn 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn.

Khoản tái cấp vốn được gia hạn tự động 2 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn còn lại, tổng thời gian tái cấp vốn và các lần gia hạn tái cấp vốn không vượt quá 1.092 ngày.

Về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro, Ngân hàng Nhà nước quy định TCTD được cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong thời hạn tối đa không quá 3 năm (bao gồm cả thời gian cho vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ).

Trong thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ, ba ngân hàng được giữ nguyên nhóm nợ và thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo quy định.