Đảng bộ Agribank đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

PV.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị sô 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong toàn Đảng bộ Agribank đã có những đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, phong trào thi đua đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Để tiếp tục làm khơi bật tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của từng cán bộ, đảng viên, mới đây, Đảng ủy Agribank ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Đây cũng là hành động cụ thể, thiết thực của Agribank hướng đến kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam (19/5/1890- 19/5/2017).

Động lực của sự phát triển

Trên nền tảng kết quả tích cực đạt được từ việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị phát động vào năm 2007, sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Agribank.

Hoạt động giàu ý nghĩa trên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank, tạo thành các phong trào thi đua sâu rộng, đem lại hiệu quả tích cực, trực tiếp đến kết quả hoạt động của Agribank;

Khẳng định vị thế hàng đầu của Ngân hàng Thương mại Nhà nước giữ vai trò chủ lực trên thị trường tín dụng nông nghiệp, nông thôn, tiên phong phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, góp phần quan trọng vào thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững...

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được gắn liền với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp như tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng như “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Trung thực trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; Phát động Phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải tiến lề lối làm việc”…

Bên cạnh đó, thông qua học tập chuyên đề về các tác phẩm “Đường cách mệnh”, “Sửa đổi lề lối làm việc”, “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh… gần 3.000 đảng viên, cán bộ chủ chốt, quần chúng ưu tú trong toàn Đảng bộ Agribank được thấm nhuần về mặt tư tưởng, nhận thức và chuyển hóa thành những hành động và việc làm cụ thể, có những đóng góp tích cực vào hiệu quả công việc.

Thông qua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải tiến lề lối làm việc”, nhiều Đảng bộ, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt tiết giảm chi phí thường xuyên từ 10%- 30% so với kế hoạch.

Phong cách, tác phong giao dịch với khách hàng, đối tác, thực hiện văn hóa Agribank cũng đã được mỗi cán bộ, đảng viên tự ý thức và chuyển hóa thành hành động cụ thể theo hướng thân thiện, sẵn sàng tiếp đón, hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng.

Học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu, phát huy phẩm chất cao quý của người cán bộ “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” theo tư tưởng của Bác Hồ, trên toàn hệ thống Agribank, có hàng trăm cán bộ làm công tác kiểm ngân trả tiền thừa cho khách hàng.

Trong thời gian 05 năm 2010-2015, hàng trăm cán bộ Agribank đã trả tiền thừa cho khách hàng trên 112.000 món với tổng số tiền gần 223 tỷ đồng. Riêng năm 2016, số tiền thừa cán bộ Agribank trả khách hàng gần 112 tỷ đồng với trên 36.000 món.

Các gương cán bộ đảng viên Agribank làm công tác kiểm ngân có thành tích xuất sắc trong việc trả tiền thừa cho khách hàng, tiêu tiểu trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được nhận Quyết định khen thưởng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương…

Đảng bộ Agribank cũng đã triển khai nhiều hoạt động có tính ngoại khóa, có ý nghĩa thu hút sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ đảng viên ôn lại truyền thống cách mạng như: Tổ chức tham quan, học tập với chủ đề “Về nguồn với Bác Hồ”, thăm các khu di tích lịch sử cách mạng; dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ (Đá Chông - Ba Vì);

Thăm khu di tích Trung ương thời kỳ chống Mỹ; thăm phòng ở, phòng làm việc của Bộ Chính trị và Bác Hồ; thăm nơi bảo quản, gìn giữ thi hài Bác giai đoạn từ 1969 đến 1975; thăm Di tích lịch sử An toàn khu ở huyện Định Hoá (Thái Nguyên) và huyện Tân Trào (Tuyên Quang); thăm các nhà tù Hoả Lò, Côn Đảo…

Triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức phong phú đã giúp đại bộ phận đảng viên, cán bộ và người lao động Agribank có dịp nâng cao trình độ nhận thức, học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể;

Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của người cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyển hóa thành hành động cụ thể cùng hướng đến mục tiêu chung dựng xây một Agribank Gần gũi mà Chuyên nghiệp, Truyền thống mà Hiện đại, Đồng thuận, Đoàn kết, Kỷ cương.

Tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét

Bước sang năm 2017 tiếp nối những hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 13/01/2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Agribank xác định tiếp tục triển khai “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động sẽ được triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Agribank và được cụ thể hóa bằng chương trình hành động, nội dung các buổi sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, các buổi sinh hoạt định kỳ gắn với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Đảng bộ Agribank đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời và có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của đơn vị.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các hoạt động “Về nguồn” nhằm ôn lại và phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc…

Gắn nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Agribank; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với mục đích tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017, Đảng bộ Agribank xác định nội dung đột phá đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thiện cơ chế chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản trị điều hành phù hợp với yêu cầu tình hình hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu Agribank giai đoạn II (2016- 2020), sẵn sàng lộ trình cổ phần hóa Agribank khi có chỉ đạo của Chính phủ.

Toàn hệ thống thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, luôn “Nói đi đôi với làm”, thường xuyên quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Phát huy tính tiên phong, làm gương của người đứng đầu đơn vị, các đồng chí đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên cốt cán, trước hết là người đứng đầu, lãnh đạo của mỗi đơn vị phải nêu cao trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp chung, gương mẫu, đi đầu trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện, làm cho việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  thực sự có tính lan tỏa, thấm dần và “bám rễ” vững chắc trong mọi lĩnh vực và trở thành nếp sống đẹp của mỗi đảng viên, cán bộ, người lao động Agribank.

Thực tiễn cho thấy, phải gắn nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua thực hiện công tác chuyên môn và hoạt động của các đoàn thể chính trị- xã hội, cụ thể hóa thông qua các phong trào thi đua “Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”, “Đổi mới phong cách giao tiếp, phục vụ khách hàng… có như vậy mới đem lại nhận thức sâu sắc, tạo khí thế mới để Agribank hoàn thành tốt sứ mệnh của mình trong giai đoạn phát triển mới.