Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI

PV.

(Tài chính) Các quyết sách mà Ban Chấp hành Trung ương đề ra trong Hội nghị Trung ương 8, khóa XI vừa qua đều rất hệ trọng. Nhận thức rõ tầm ảnh hưởng to lớn của các quyết sách đó đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, ngày 7/1/2014, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI
Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI

Tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí nhấn mạnh Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã bàn nhiều nội dung quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá tình hình kinh tế, xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014; việc triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết đối với toàn thể cán bộ, đảng viên Bộ Tài chính.

Tại Hội nghị, trong chuyên đề giới thiệu về “Tình hình kinh tế, xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”, PGS., TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam đã truyền đạt Kết luận số 74 ngày 17/10/2013 Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI. Theo đó, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội XI, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; kinh tế dần được phục hồi, tăng trưởng đạt mức khá; văn hóa, xã hội có bước phát triển; công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của nhân dân được cải thiện. Những kết quả trên có được là nhờ các quyết sách kịp thời, đúng đắn của Chính phủ, sự điều hành quyết liệt của các bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận, những khó khăn, thách thức cũng đặt ra là: nền kinh tế vẫn đang trong vùng đáy của tăng trưởng; mô hình tăng trưởng dựa vào yếu tố vốn quá nhiều; năm 2013 vẫn chứng kiến bức tranh ảm đạm của khối doanh nghiệp; lãi suất đã giảm mạnh (3-5% trong năm  2013) nhưng vẫn chưa đủ để giúp các DN vượt qua khó khăn; nợ xấu còn cao… Những khó khăn này đòi hỏi trong thời gian tới, để thoát khỏi đáy của tăng trưởng, cần tái cơ cấu nền kinh tế một cách quyết liệt; mô hình tăng trưởng cần phải thay đổi; có các chính sách hỗ trợ DN hiệu quả… Thông điệp và tinh thần chủ đạo của chuyên đề “Tình hình kinh tế, xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” do PGS., TS. Trần Đình Thiên đưa ra là: Không “tô hồng”, “bôi đen” tình hình kinh tế, thẳng thắn nhìn nhận khó khăn, nắm bắt cơ hội, tìm cách vượt qua thách thức, trong đó, cán bộ đảng viên Bộ Tài chính đóng góp vai trò quan trọng trong tham mưu cho Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện các quyết sách về kinh tế mà Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI đưa ra.

Trong chuyên đề giới thiệu về Nghị quyết số 28 “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, PGS., TS, Trung tướng Võ Tiến Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng đã khái quát những biến động của tình hình trong nước, thế giới; các quan điểm chỉ đạo, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Riêng chuyên đề về đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, dự kiến ngày 14/1, Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ tổ chức học tập, quán triệt riêng cho đại diện cấp uỷ, cán bộ chuyên trách công tác Đảng và các đảng viên thuộc các học viện, trường đào tạo bồi dưỡng trực thuộc./.