Đảng bộ Bộ Tài chính: Nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

PV.

Sáng ngày 25/7/2017, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

Đảng bộ Bộ Tài chính: Nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm  - Ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng bộ Bộ Tài chính cùng các bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Hùng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính đã trình bày Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính tích cực triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017.

Đảng uỷ Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2017; đồng thời đã phân công cho từng cấp uỷ viên và các ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ Bộ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết.

Đảng bộ Bộ Tài chính: Nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm  - Ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Bộ đã nghiên cứu các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết của Trung ương Đảng, nghị quyết của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và nghị quyết của Đảng uỷ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời đã ban hành nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về công tác dân vận; Ban hành 264 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Đặc biệt, trong  6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết số 02, 03, 04, 05 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc, tỷ lệ người tham gia đạt trên 96%.

Đảng bộ Bộ Tài chính: Nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm  - Ảnh 3

Đồng chí Trương Hùng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính trình bày Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng chí Trần Huy Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ Tài chính nhấn mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp, Ủy ban Kiểm tra đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra nhân dân của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ quan báo chí và quần chúng trong cơ quan tham gia kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Thành Nam cũng đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng đối với Đảng bộ Bộ Tài chính trong thời gian tới như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng trong công công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua các cuộc họp chi bộ, cam kết của cán bộ, đảng viên; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo nội dung các chuyên đề trong năm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng…

Đảng bộ Bộ Tài chính: Nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm  - Ảnh 4

Chi bộ Tạp chí Tài chính vinh dự đón nhận Cờ thi đua “Đạt trong sạch vững mạnh năm 2012-2016” của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng bộ Bộ Tài chính nhấn mạnh, trong thời gian qua, Đảng bộ Bộ Tài chính đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành tài chính-ngân sách. Trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhằm ghi nhận và tuyên dương những đóng góp to lớn của các cá nhân và tập thể trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ Tài chính đã trao tặng những phần thưởng trong công tác Đảng cho 36 cá nhân và tập thể. Tiêu biểu trong đó có Chi bộ Tạp chí Tài chính vinh dự đón nhận Cờ thi đua “Đạt trong sạch vững mạnh năm 2012-2016” của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng.

Đảng bộ Bộ Tài chính: Nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm  - Ảnh 5

Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính trao Bằng khen cho các Đảng bộ, Chi bộ đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2016.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đã trao tặng Bằng khen cho 4 chi bộ tiêu biểu xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016 gồm: Chi bộ Tổng hợp – Pháp chế, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin (Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương), Chi bộ Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước), Chi bộ Vụ Tài vụ Quản trị, (Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Đồng thời, Đảng ủy Bộ Tài chính cũng đã trao tặng Bằng khen cho 26 cá nhân và tập thể tiêu biểu xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016.