Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan quyết liệt chỉ đạo triển khai công tác trọng tâm

Hoàng Bưởi

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2021, ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã quyết liệt, sát sao lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp trọng tâm. Các giải pháp này tiếp tục được quán triệt, nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021 với 35 cục hải quan tỉnh, thành phố.

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021 của Tổng cục Hải quan với 35 cục hải quan tỉnh, thành phố sát sao chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021 của Tổng cục Hải quan với 35 cục hải quan tỉnh, thành phố sát sao chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhằm phấn đấu đạt được các mục tiêu được giao năm 2021, ngay từ đầu năm Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 164/QĐ-TCHQ ngày 18/01/2021 ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021, đồng thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết liệt chỉ đạo toàn ngành phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, trong năm 2021, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai 12 đề án trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 12 đề án trình Bộ Tài chính; 67 đề án trình Tổng cục. Chương trình công tác trọng tâm đã bao quát được nhiệm vụ của tất cả các lĩnh vực công tác, bám sát kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên, đề ra thời hạn hoàn thành cụ thể. 

Ngay trong quý I/2021, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Tổng cục Hải quan tích cực chỉ đạo các đơn vị tập trung nguồn lực triển khai 2 đề án trọng tâm gồm: Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ và chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số theo Quyết định số 97/QĐ-BTC ngày 26/1/2021 của Bộ Tài chính.

Đây là 2 đề án lớn của Ngành với mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại ngang tầm hải quan các nước phát triển hàng đầu thế giới, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực hoạt động, hiện đại hóa hải quan, cải cách toàn diện, ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Công tác công tác cải cách hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, để thực hiện nhiệm vụ này đạt hiệu quả cao, đỏi hỏi cần có sự vào của các cấp ủy đảng, lãnh đạo từng đơn vị trong toàn Ngành. Chính vì vậy, ngay trong quý I/2021, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo triển khai mạnh mẽ công tác này theo hướng tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Đề xuất bãi bỏ thủ tục không cần thiết; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; cắt giảm điều kiện kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm các yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan. Đồng thời, có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nói chung và công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng, qua đó góp phần tăng điểm số Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài chính.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao năm 2021, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị 215/CT-TCHQ về việc tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, quyết liệt triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021.

Tại Chỉ thị này, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị bám sát và triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 với phương châm hành động của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. 

Kết quả là hết quý I/2021 (từ 01/01 đến 31/3/2021), số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đạt 88.458 tỷ đồng, bằng 28,1% dự toán được giao (315.000 tỷ đồng), bằng 26,7% chỉ tiêu phấn đấu (331.000 tỷ đồng), tăng 9.595 tỷ đồng, tăng tương đương 12,17% so với cùng kỳ năm trước. 

Một trong những điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Hải quan là các hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong quý I/2021, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; chỉ đạo các đơn vị triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nhiều biện pháp quan trọng góp phần đảm bảo an toàn an ninh xã hội và phòng chống tội phạm.

Tính từ ngày 15/12/2020 đến 15/3/2021, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 3.242 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 978.829 triệu đồng; Số thu ngân sách đạt 52,56 tỷ đồng, cơ quan Hải quan khởi tố 05 vụ; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 23 vụ. 

Tính từ 16/12/2020 đến 15/3/2021 toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 19 vụ/20 đối tượng, thu giữ 17.516,20 g heroin; 665.376,43 g cần sa; 101.530,52 g và 19.401 viên ma túy tổng hợp; 150 viên diazepham và 90 viên alprazolam; 8 kg ketamin...

Song song với việc tích cực triển khai các hoạt động nghiệp vụ, Tổng cục Hải quan cũng tập trung nguồn lực để đẩy mạnh ứng ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể, để đảm bảo thực hiện đúng thời hạn và có hiệu quả Quyết định số 97/QĐ-BTC, ngày 08/02/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành các Quyết định thành lập: Ban chỉ đạo và Tổ tham mưu giúp việc cho Ban chỉ đạo triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện hải quan số, Kế hoạch chi tiết triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện hải quan số. 

Ghi nhận những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong phối hợp lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng với lãnh đạo đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu toàn ngành Hải quan tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo của đảng, chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Song song hai nhiệm vụ tạo thuận lợi thương mại, phải nâng cao năng lực quản lý, tập trung vào công tác thu ngân sách. Trong đó, tăng cường vào các biện pháp chống thất thu về giá, về chủng loại, thuế suất; kiểm tra giá hàng xuất khẩu, phân tích, phân loại hàng hóa; nâng cao hiệu quả công tác soi chiếu container hàng hoá; tăng cường các biện pháp kiểm soát khai báo hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận chuyển…

Nhấn mạnh các nội dung trên, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Cẩn chỉ đạo toàn Ngành tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như triển khai thực hiện kế hoạch phát triển hải quan số đáp ứng yêu cầu quản lý và đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo quyết định đã được Chính phủ, Bộ Tài chính phê duyệt.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Tổng cục Hải quan trong những tháng đầu năm cũng được quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Theo đó, quý I/2021, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã sát sao chỉ đạo triên rkhai xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và của đơn vị; Tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII… Đồng thời, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên vào xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh; triển khai Đề án đổi mới công tác quản lý hải quan…

Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện cả nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng. Trong thời gian tới, các đảng bộ, chi bộ, lãnh đạo các đơn vị và mỗi đảng viên tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển hải quan số đáp ứng yêu cầu quản lý và đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo quyết định đã được Chính phủ, Bộ Tài chính phê duyệt; tiếp tục nâng cao hiệu quả soi chiếu hàng hoá. Đồng thời, tổng kết kết quả 5 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong thời gian tới Đảng ủy cơ quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ…