Đảng ủy Cục Hải quan TP.Hà Nội sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

PV.

(Tài chính) Ngày 28/10/2014, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thấm nhuần lời dặn của Bác.

Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt chuyên đề. Nguồn: hanoicustoms.gov.vn
Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt chuyên đề. Nguồn: hanoicustoms.gov.vn
Tại Hội nghị, GS.,TS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực đã thuyết trình những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Hoàn cảnh ra đời của Di chúc; những nội dung cơ bản trong Di chúc; giá trị của Di chúc.

Đặc biệt là lời dặn dò thể hiện tâm nguyện của Người đối với Đảng, đất nước, bồi dưỡng thế hệ trẻ, về nhân dân lao động, về phong trào cộng sản thế giới và những việc cần làm sau cuộc kháng chiến thắng lợi, trong đó có công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ đất nước…

45 năm qua, lời dặn trong Di chúc cũng như lối sống giải dị, tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn. Di chúc là lời căn dặn cuối cùng mà Bác để lại, không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của Bác đối với Đảng, với nhân dân, với dân tộc. Bản Di chúc vừa là văn kiện của một nhà chính trị lớn, vừa là tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ của một nhà văn hóa lớn. Bản Di chúc của Bác là một trong những Bảo vật quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội, đồng chí Vũ Lê Quân – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Cục trưởng cho rằng, đây là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Người. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, đợt sinh hoạt chính trị này còn góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua đợt sinh hoạt chính trị này, các đảng viên, công chức, viên chức của Cục Hải quan TP. Hà Nội đã nắm vững và nhận thức sâu sắc giá trị tư tưởng to lớn của Người. Bản Di chúc là nguồn động viên tinh thần, giúp đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thương yêu nhau, tính tiền phong, gương mẫu của mình trước Đảng, trước nhân dân./.