Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

Đạt kết quả tốt về cải cách hành chính thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2016, đơn vị luôn quan tâm, coi trọng công tác cải cách hành chính tại đơn vị, coi đây là biện pháp hữu hiệu, tác động mạnh mẽ đến công tác quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

DN làm thủ tục tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế.
DN làm thủ tục tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế.

Năm 2016, Cục Thuế TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 36a/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ nhằm nâng cao và hỗ trợ tốt cho công tác quản lý thuế và cung cấp dịch vụ công trực tiếp cho người nộp thuế. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ cho người nộp thuế bằng nhiều hình thức.

Tính đến cuối tháng 9/2016, số lượng doanh nghiệp (DN) của TP.HCM đã đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử tại cổng thông tin của Tổng cục Thuế đạt trên 98% so với DN đang hoạt động. Trong đó, số tài khoản DN đăng ký thành công tại ngân hàng nộp thuế điện tử đạt 92,44%, số lượng DN đã thực hiện nộp thuế điện tử đạt gần 72% so với tổng số DN đang hoạt động. Số lượng DN thực hiện kê khai thuế qua mạng internet, đạt gần 99% trên tổng số DN đang hoạt động.

Trong năm 2016, Cục Thuế TP.HCM đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế tổ chức triển khai thí điểm hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế cho các DN trên địa bàn thành phố. Cụ thể, số DN đăng ký phát hành và đã xuất hóa đơn là 114 DN với tổng doanh thu đã xác thực là 8.576 tỷ đồng, tổng số thuế đã xác thực là 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Cục Thuế TP.HCM cũng triển khai thực hiện thí điểm uỷ nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán với Công ty Bưu Điện Việt Nam tại Chi cục Thuế huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh, với tổng số tiền thu qua ủy nhiệm thu là 42,9 tỷ đồng, đạt 32,25% trên tổng số thu từ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Là một trong những đơn vị luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, trong 9 tháng năm 2016, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện  hướng dẫn trực tiếp cho 16.440 lượt người nộp thuế, hướng dẫn trả lời qua điện thoại 21.600 lượt, trả lời bằng văn bản 2.360 hồ sơ, trả lời qua mạng “Đối thoại DN cùng chính quyền thành phố” 787 lượt người nộp thuế... Phối hợp với Ban khoa giáo Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện chuyên mục “Phổ biến pháp luật thuế ”; Tổ chức tập huấn về chính sách thuế mới cho các doanh nghiệp và đại lý thuế trên địa bàn thành phố.

Cùng với công tác tuyên truyền hỗ trợ, nhằm công khai các thủ tục và hồ sơ thuế, tại trụ sở các cơ quan Thuế tại TP.HCM luôn niêm yết đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về thuế cho người nộp thuế biết. Bố trí công chức để hướng dẫn giải quyết kịp thời các nhu cầu về kê khai thuế, hướng dẫn các chính sách thuế cho người nộp thuế; duy trì bàn hướng dẫn thực hiện kê khai chuyển nhượng, hợp thức hóa đăng ký chủ quyền cho người nộp thuế.

Cục Thuế TP.HCM cho biết, trong các tháng cuối năm 2016, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và tuyên truyền hỗ trợ; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế. Cụ thể, Cục Thuế sẽ đẩy mạnh thực hiện các nhóm mục tiêu mới như: Tiếp tục vận động DN thực hiện kê khai thuế điện tử, đảm bảo trên 98% DN đang hoạt động khai thuế điện tử, từ 90% đến 95% DN thực hiện nộp thuế điện tử;

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoàn thuế điện tử nhằm rút ngắn thời gian hoàn thuế, công khai dữ liệu hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra; tiếp tục thực hiện thí điểm uỷ nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán qua các phương tiện điện tử đối với VNPT và VNPOST tại Chi cục Thuế quận 6, 11, 12, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.

Cùng với đó Cục Thuế TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, phù hợp với sự phát triển và hoạt động của DN. Trong đó, phấn đấu 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính thuế trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế và mở rộng công khai lên Cổng thông tin một cửa điện tử của thành phố để người nộp thuế có thể tra cứu.

Tiếp tục triển khai kết nối Văn phòng điện tử với cổng kết nối của Sở, ban ngành; mở rộng việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai cấp mã số thuế tự động cho DN. Phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc Thành phố trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; phối hợp với Công an Thành phố để kết nối thông tin thực hiện thu lệ phí trước bạ ô tô, xe máy bằng phương thức điện tử.

Ngoài ra, Cục Thuế TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế nhằm thông tin kịp thời cho người nộp thuế những chính sách ưu đãi và hướng dẫn chính sách thuế bằng nhiều hình thức để đảm bảo tất cả đối tượng được thụ hưởng từ thay đổi chính sách đều biết và thực hiện, đồng thời triển khai xây dựng và thực hiện hệ thống thư điện tử để hỗ trợ, tương tác với DN trong thực hiện chính sách thuế…