DATC: Hiệu quả từ linh hoạt trong kinh doanh

PV.

Bên cạnh việc đã trở thành công cụ quan trọng của Nhà nước trong xử lý nợ, tái cơ cấu doangh nghiệp, trong những năm qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) còn được thể hiện sự linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, không ngừng mở rộng đối tượng và phạm vi hoạt động của mình

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 Xác định thị trường mua bán nợ Việt Nam rất mới mẻ, đầy tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức và cạnh tranh đối với các tổ chức tham gia, do đó DATC đã luôn đặt ra các chiến lược kinh doanh linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn và phát huy tốt lợi thế của mình để tham gia thị trường.

Do đó, trong những năm gần đây DATC đã chủ động, nhanh chóng thay đổi mới, mở rộng phương thức kinh doanh nhằm thích ứng với thực tiễn của thị trường mua bán nợ Viêt Nam.

Hoạt động của DATC không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ ban đầu đặt ra là mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp nhà nước nữa mà đã mở rộng phạm vi, đối tượng mua bán nợ. Đặc biệt, sau khi xử lý tài chính cho các doanh nghiệp, DATC đã tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp khách nợ thuộc các thành phần kinh tế khác.

Bên cạnh đó, DATC triển khai rộng rãi việc mua nợ của các ngân hàng có vốn nước ngoài, các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác…

Với việc mở rộng phạm vi, đối tượng trong hoạt động kinh doanh của mình, bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho DATC.

Chỉ tính riêng trong năm 2015, DATC đã trực tiếp xử lý 5.118,06 tỷ đồng nợ của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; đồng thời, xử lý thông qua phát hành trái phiếu, hối phiếu đạt 7.600,94 tỷ đồng. Kết quả này đã đưa tổng số nợ công ty xử lý trong năm đạt 12.719 tỷ đồng.

Đây là năm đầu tiên Công ty thực hiện thí điểm mua nợ của các tổ chức tín dụng nước ngoài, thành công ban đầu tạo động lực cho DATC vững tin bước tiếp chặng đường mới.

Theo đó, đưa lũy kế nợ xử lý trực tiếp và gián tiếp của Công ty trong giai đoạn 2011-2015 lên gần 60.000 tỷ đồng. Trong năm 2016, DATC đã trực tiếp mua và xử lý 7.132,72 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Với những thành công ban đầu đó, DATC xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Bằng những giải pháp và chiến lược kinh doanh linh hoạt, sáng tạo DATC đang nỗ lực tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò của mình trên thị trường mua bán nợ Việt Nam,

Theo đó, trong thời gian tới, DATC tích cực nghiên cứu áp dụng linh hoạt các phương pháp mua, bán nợm, xử lý nợ, thu nợ cấn trừ bằng tài sản đảm bảo. Điồng thời, đầy mạnh xây dựng, phê duyệt phương án mua bán nợ, tiến độ chuyển đổi, tái cơ câu doanh nghiệp, gắn với chuyển nợ thành vốn góp tại doanh nghiệp khách nợ.