Nâng tầm hoạt động, hướng đến tương lai

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 2/2017

Vượt qua nhiều thách thức trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước còn khó khăn, bằng tinh thần đoàn kết, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trong những năm qua Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam liên tục gặt hái được nhiều thành công, khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường mua bán nợ Việt Nam…

Thứ trưởng Bộ tài chính Trần Văn Hiếu trao bằng khen cho đại diện các tập thể của DATC đạt thành tích xuất sắc trong năm 2015.
Thứ trưởng Bộ tài chính Trần Văn Hiếu trao bằng khen cho đại diện các tập thể của DATC đạt thành tích xuất sắc trong năm 2015.

Nâng tầm phát triển

Tiền thân là Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC), được thành lập theo Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tường Chính phủ, trải qua trên 13 năm xây dựng và phát triển, DATC đã có đạt được những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, trở thành đơn vị dẫn đầu trong thị trường mua bán, xử lý nợ Việt Nam.

Những ngày đầu mới thành lập, với cơ cấu tổ chức 2 phòng, 20 người, tính đến ngày 31/12/2016, cơ cấu tổ chức của DATC đã có 10 ban, 02 chi nhánh và 01 trung tâm; với tổng số gần 200 cán bộ, nhân viên; trong đó, 90% cán bộ có trình độ đại học và sau đại học; tổng vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng…

Các mảng hoạt động chính của Công ty gồm: Tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp (DN) khi sắp xếp, chuyển đôi sở hữu DNNN; tiếp nhận, xử lý nợ, tài sản theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ; mua, xử lý nợ và tài sản đã mua, nợ và tài sản đã tiếp nhận; xử lý nợ gắn với tài cơ cấu DN khách nợ; tư vấn xử lý nợ, tài sản và các hoạt động dịch vụ liên quan khác.

Nhìn lại chặng đường từ khi thành lập đến nay, DATC đã vượt qua rất nhiều khó khăn để gặt hái những thành công với tăng trưởng vượt trội về mọi mặt. Đặc biệt, trong giai đoạn từ 2010-2016, Công ty đã thực hiện mua và xử lý nợ cho các DN với quy mô nợ xấu đạt trên 13.560 tỷ đồng và doanh số mua nợ đạt trên 6.707 tỷ đồng, đem lại doanh thu 8.073 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.390 tỷ đổng và nộp ngân sách nhà nước 795 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2015 - 2016, Công ty đã có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ: cơ cấu tổ chức được kiện toàn; tăng vốn điều lệ lên mức 6000 tỷ đồng; doanh số, doanh thu, lợi nhuận liên tục thiết lập kỷ lục với mức tăng gấp 2 lần so với năm 2014.

Tính chung từ khi thành lập đến nay, DATC đã thực hiện hàng trăm phương án mua nợ và tài sản theo thỏa thuận với giá trị sổ sách và tài sản lên đến trên 50.000 tỷ đồng. Riêng trong 2 năm 2015-2016, doanh số mua nợ của Công ty đã tăng 285% so với giai đoạn từ 2010-2014; lũy kế từ năm 2010 đến nay, Công ty đã mua 6.707 tỷ đồng nợ của DN. Bên cạnh đó, chỉ tính riêng trong năm 2016, hoạt động thu nợ, xử lý nợ đối với các DN đã mua nợ mang lại doanh thu cho Công ty trên 1.990 tỷ đồng.

Phát huy thế mạnh của mình, DATC còn khẳng định vai trò là một định chế tài chính quan trọng trong thị trường mua bán nợ. Mình chứng là, DATC đã không ngừng mở rộng quy mô mua nợ tại các DN lớn như: Sudico trên 500 tỷ đồng; Hợp tác xã vận tải Chiến Công 524 tỷ đồng, Minh Quang 170 tỷ đồng… 

Trong năm 2016, Công ty đã hoàn tất các thủ tục tái cơ cấu tại: Haprocimex, các DN thành biên Lilama, Công ty cổ phân (CTCP) Tập đoàn Gang thép Hàn Việt, CTCP Thép và vật liệu xây dựng, CTCP Giao thông Đồng Tháp…

Thông qua hoạt động tái cơ cấu, Công ty đã tái cơ cấu, chuyển đổi sở hữu cho 74 DN, giúp xử lý nợ tồn đọng trong nền kinh tế, phục hồi DN trở lại hoạt động bình thường, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động, xử lý nợ đọng thuế, tăng thu ngân sách cho nhà nước, góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội.

Trong giai đoạn 2010-2016, Công ty đã hoàn thành tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị DN khi cổ phần hóa DNNN của 2.158 DN với tổng giá trị các khoản nợ và tài sản tính theo sổ kế toán mà DATC đã tiếp nhận là trên 3.917 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2010-2016, DATC đã xử lý tài sản và thu hồi nợ loại trừ đã tiếp nhận với giá trị thực tế thu hồi cho NSNN là gần 642 tỷ đồng; Xử lý thu hồi nợ khó đòi đã tiếp nhận là 34 tỷ đồng và thu hồi của DN xử lý trước thời điểm bàn giao cho DATC được trên 118 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn này, DATC thực hiện đàm pháp mua lại nợ của các tổ chức tín dụng để xử lý nợ và thực hiện tái cơ cấu một số DN có quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động, góp phần lành mạnh hóa nền kinh tế. Điển hình như: Vinashin (SBIC), Vinaline thông qua phát hành trái phiếu cơ cấu nợ.

Từ khi thành lập đến nay, DATC đã mua nợ và tài sản theo thỏa thuận với giá trị sổ sách và tài sản lên đến trên 50.000 tỷ đồng. Riêng trong 2 năm 2015-2016, doanh số mua nợ của Công ty đã tăng 285% so với giai đoạn từ 2010-2014; lũy kế từ năm 2010 đến nay, Công ty đã mua 6.707 tỷ đồng nợ của DN.

Đến nay, DATC đã phát hành khoảng 17.000 tỷ đồng trái phiếu trong nước và quốc tế để cơ cấu lại khoảng 30.000 tỷ đồng nợ trong nước và quốc tế của Vinashin. Đồng thời, tham gia giám sát, xử lý tài chính, thu hồi nợ trái phiếu quốc tế Chính phủ theo quyết định của Chính phủ đối với Vinaline. Theo đó, DATC đã mua và hỗ trợ tài chính xử lý 3.392 tỷ đồng nợ phải trả của Vinaline tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước…

Hướng đến tương lai

Những kết quả đã đạt được trong chặng đường phát triển vừa qua là nền tảng quan trọng để tạo đà cho DATC vững tin hướng đến một tương lai mới, chinh phục các mục tiêu cao hơn với tầm nhìn xa hơn.

Thứ nhất, tiếp tục là công cụ vững mạnh của Chính phủ trong xử lý nợ gắn với tái cơ cấu DN;

Thứ hai, phấn đấu trở thành DN chủ đạo, giữ vai trò thiết lập, dẫn dắt thị trường dịch vụ tài chính có liên quan đến hoạt động xử lý nợ;

Thứ ba, cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tốt nhất, chuyên nghiệp nhất, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động xử lý nợ, tái cơ cấu DN, góp phần hỗ trợ phát triển DN, ngăn ngừa rủi ro cho nền kinh tế;

Thứ tư, khơi thông nguồn vốn, thu hút đầu tư nước ngoài đối với hoạt động mua bán, xử lý nợ;

Bên cạnh đó, DATC xác định việc phát huy những tiềm lực hiện có để chuẩn bị cho những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian tới là hết sức quan trọng. Để thực hiện đường lối đó, DATC quyết tâm triển khai một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính; Đặc biệt là sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, các cấp ủy Đảng để thực hiện các nhiệm vụ được giao;

Hai là, tập trùng hoàn thiện đề án chiến lược kinh doanh với các mục tiêu chính đặt ra là: Tiếp tục củng cố và phát huy những kết quả đạt được trong hơn 13 năm hoạt động; Tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, phát triển thêm các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi; Mở rộng và tiếp cận thị trường mới về mua bán nợ, tài sản theo thỏa thuận và tạo bước chuyển biến mới về hoạt động mua bán nợ theo chỉ định;

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu và thoái vốn tại các DN, đặc biệt là các DN ngoài quốc doanh;

Bốn là, tiếp tục phát huy vai trò và mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác trao đổi kinh nghiệm về xử lý nợ với các nước trên thế giới;

Năm là, tận dụng hiệu quả những lợi thế hiện có về vốn, nhân lực, kinh nghiệm, uy tín trên thị trường để mở rộng hoạt động;

Sáu là, tận dụng sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp của các đơn vị, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan hữu quan để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò “khi bạn khó, có DATC”.