Đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

PV.

Vấn đề về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), yêu cầu đặt ra là cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 5. Nguồn: Internet
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 5. Nguồn: Internet
Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra sáng 5/5.
Cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN,là vấn đề lớn, khó và phức tạp. Đảng và Nhà nước ta đã bàn nhiều lần, ban hành và lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp để sắp xếp lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả, phát triển doanh DNNN và trên thực tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Từ chỗ cả nước có hơn 12.000 DN 100% vốn Nhà nước, đến năm 2001 giảm xuống còn 5.655 DN và đến tháng 10/2016 chỉ còn 718 DN 100% vốn Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay DNNN vẫn chưa thực hiện được vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế Nhà nước; chưa thực hiện được nhiệm vụ dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế.
Cũng tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Có một câu hỏi lớn đặt ra cần được giải đáp thấu đáo là, vì sao những hạn chế, yếu kém nêu trên đã được chỉ ra từ lâu, nhưng qua nhiều nhiệm kỳ đến nay tình hình vẫn chậm chuyển biến, thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn?
Đồng thời, Tổng Bí thư cũng đặt câu hỏi về nguyên nhân chủ yếu do đâu? Do chưa xác định rõ ràng, đúng đắn chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và chức năng, nhiệm vụ chính trị-xã hội của DNNN; chưa có chuẩn mực trong hạch toán kinh doanh đúng đắn và phù hợp với DNNN trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hoá thông thường với sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích?

Việc đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp chưa theo kịp yêu cầu cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN?

Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng những vấn đề nêu trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong thời gian tới.