Tỉnh Ninh Thuận đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm

Theo Hồng Nguyệt/Báo Ninh Thuận

Giải ngân đầu tư công được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế. Để đẩy nhanh tiến độ, ngay từ đầu năm UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để đảm bảo giải ngân vốn theo đúng kế hoạch.

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án hồ chứa nước Sông Than. Ảnh: H. Lâm
Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án hồ chứa nước Sông Than. Ảnh: H. Lâm

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Ninh Thuận 1.898,339 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 533,060 tỷ đồng, ngân sách địa phương 770,893 tỷ đồng, vốn nước ngoài 594,386 tỷ đồng. Việc triển khai các dự án đầu tư công chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, nhiều tỉnh thực hiện giãn cách xã hội gây khó khăn đến việc huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu, tư vấn giám sát ngoài tỉnh, nhập vật liệu..., do đó đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của phần lớn các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận .

Đặc biệt, vốn được giao chậm hơn so với dự kiến, do đây là năm đầu tiên triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 phải đến ngày 15/9/2021 Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 1535/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư công. Do đó, các dự án cấp thiết đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục khởi công mới ngay từ đầu năm đến cuối tháng 9-2021 mới được giao kế hoạch vốn.

Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) một số dự án quy mô lớn còn vướng mắc nhưng chậm được giải quyết làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân nguồn vốn như dự án Hồ chứa nước Sông Than đến nay đã giải ngân 809,485 tỷ đồng, đạt 80,8% kế hoạch, Dự án dự kiến hoàn thành ngày 30/9/2022, chậm 21 tháng so với tiến độ được duyệt ban đầu.

Đối với Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, đến nay đã giải ngân được 369,211 tỷ đồng, đạt 80,7% vốn bố trí, đạt 42,4% kế hoạch. Theo chủ đầu tư, công tác đền bù, GPMB dự án còn nhiều vướng mắc, toàn bộ dự án có 1.750 hộ thực hiện GPMB, trong đó giai đoạn 30% đã bồi thường cho 302/357 hộ, còn lại 55 hộ đang tổ chức kiểm kê; giai đoạn 70% đang tổ chức kiểm đếm 1.368 hộ, hiện đã giải quyết 100% các đơn kiến nghị, dự kiến hoàn thành công tác đền bù, GPMB vào quý I/2022. Thời gian thẩm định thiết kế bản vẽ thi công kéo dài, giai đoạn 70% trình Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công từ tháng 10/2021, đến nay mới có ý kiến về mặt kỹ thuật.

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể của từng cấp, ngành, tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, về công tác bồi thường, GPMB, đồng thời thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát nhiệm vụ đã giao, qua đó nhiều dự án lớn được triển khai đồng loạt. Tính đến ngày 31/1/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh đạt 92,4% kế hoạch, tăng trên 17% so với cùng kỳ; trong đó, có 29 đơn vị giải ngân đạt trên 90% kế hoạch, 5 đơn vị giải ngân từ 66-77% kế hoạch.

Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022

Theo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, tỉnh Ninh Thuận được Thủ tướng Chính phủ giao 2.465,28 tỷ đồng, HĐND tỉnh và UBND tỉnh Ninh Thuận giao 2.485,08 tỷ đồng, gồm: Vốn trong nước 1.554,78 tỷ đồng, vốn nước ngoài 930,3 tỷ đồng.

Để công tác giải ngân kế hoạch vốn đạt cao nhất, ngay từ những tháng đầu năm, việc thúc đẩy giải ngân được toàn tỉnh tích cực triển khai, tính đến ngày 14-2, tổng vốn giải ngân toàn tỉnh là 239 tỷ đồng, đạt 9,6% kế hoạch, gồm: Vốn trong nước trên 217 tỷ đồng, đạt 14% kế hoạch; vốn nước ngoài 21,98 tỷ đồng, đạt 2,4% kế hoạch. Đối với các dự án được giao kế hoạch năm 2022 hiện đang hoàn tất thủ tục thanh toán, triển khai thực hiện dự án theo đúng quy trình, quy định, không có khó khăn, vướng mắc.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ trọng tâm, tại cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư vào cuối tháng 2 vừa qua, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tập trung cao nhất công tác GPMB, giải quyết các thủ tục đầu tư nhanh, chính xác theo đúng quy trình.

Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cụ thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt, xử lý quyết liệt, kiên quyết đối với các đơn vị thi công không thực hiện đúng theo tiến độ dự án.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Ninh Thuận , các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đang tập trung cao và triển khai các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022.