Đẩy mạnh thanh toán song phương điện tử giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại

PV.

Sáng 21/4, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức cuộc họp về kế hoạch triển khai công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử giữa KBNN và ngân hàng thương mại. Bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc KBNN chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KBNN gồm: Vụ Tổng hợp - Pháp chế, Cục Quản lý ngân quỹ, Cục Kế toán Nhà nước, Cục Công nghệ thông tin, Sở Giao dịch KBNN, cùng đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại có liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng giám đốc KBNN cho biết, cuộc họp nhằm bàn kế hoạch mở rộng hợp tác với các ngân hàng thương mại thời gian tới trong công tác thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử. Đây là một trong những hoạt động nằm trong lộ trình tiếp tục hiện đại hóa hoạt động của KBNN.

Phó Tổng Giám đốc KBNN nhấn mạnh, sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho cả 3 bên. Cụ thể, KBNN sẽ tập trung nhanh khoản thu về tài khoản của mình để chủ động trong quản lý ngân quỹ. Các ngân hàng thông qua cung cấp dịch vụ công cho Chính phủ có thể mở rộng tệp khách hàng và nâng cao vị thế với khách hàng. Người nộp thuế sẽ thuận lợi hơn vì mỗi ngân hàng có thế mạnh riêng và sẵn sàng xây dựng công cụ thanh toán hiện đại để tạo thuận lợi cho người dùng. Người nộp thuế có thể nộp thuế ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào trong ngày.

Bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc KBNN phát biểu chỉ đạo cuộc họp.
Bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc KBNN phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý ngân quỹ, Cục Kế toán Nhà nước, Cục Công nghệ thông tin của KBNN và đại diện 10 ngân hàng thương mại trao đổi cụ thể về mục tiêu hợp tác, lộ trình triển khai và các bước cụ thể.

Việc tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với các hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần của KBNN đã được triển khai mạnh mẽ trong những năm qua. Ngoài các ngân hàng thương mại nhà nước đã ký kết trước đó với KBNN, từ tháng 5/2020, có thêm 4 ngân hàng thương mại tham gia phối hợp thu gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

Đẩy mạnh thanh toán song phương điện tử giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại - Ảnh 1Đại diện ngân hàng thương mại phát biểu tại cuộc họp.

KBNN cho biết, hệ thống kết nối thu giữa KBNN và các ngân hàng thương mại, cơ quan quản lý các đối tượng nộp ngân sách giúp tập trung thu tới trên 99% qua kênh điện tử về hệ thống Kho bạc. Đồng thời, số thu, chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc chỉ còn chiếm tỷ lệ dưới 1%.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc KBNN kỳ vọng, trong thời gian tới, công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử giữa KBNN và ngân hàng thương mại ngày càng hiệu quả.