Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chính phủ điện tử

PV.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1976/VPCP-KGVX gửi các bộ, cơ quan, UBND TP. Hà Nội; UBND TP. Hồ Chí Minh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Đồng thời, nhằm chuẩn bị cho báo cáo quý I/2017 về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017, Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan báo cáo tình hình triển khai các giải pháp chủ yếu được nêu tại Khoản 1 Phần IV và các nhiệm vụ cụ thể được giao của cơ quan mình tại Phần IV Nghị quyết 36a.
Đề nghị các cơ quan gửi báo cáo về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/3/2017 và cập nhật qua mạng điện tử trên Trang tin Chính phủ điện tử tại địa chỉ http://e.gov.vn theo hướng dẫn đã được gửi tới các cơ quan tại văn bản số 6118/VPCP-KGVX ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ.
Theo yêu cầu của Chính phủ, để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, trong năm 2017, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát và đưa ra danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên theo mức độ ưu tiên triển khai và đảm bảo tính khả thi.
Liên quan đến việc thực hiện Chính phủ điện tử, theo Báo cáo từ Liên Hợp Quốc công bố tháng 7/2016, Việt Nam xếp thứ 89/193 trên thế giới về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, tăng 10 hạng so với năm 2014, đứng thứ 6 trong ASEAN và cũng chính thức gia nhập nhóm các nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cao.

Cũng trong báo cáo này, chỉ số thành phần về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam được đánh giá ở mức cao với 0,57 điểm, xếp hạng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên các chỉ số thành phần về hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực lại giảm so với năm 2014.

Theo bảng xếp hạng Liên Hợp Quốc, có thể thấy, mục tiêu đặt ra đến hết năm 2016 sẽ có 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức 3, 4 bởi các bộ, ngành Trung ương và Việt Nam thuộc nhóm 4 nước đứng đầu ASEAN về chỉ số phát triển chính phủ điện tử đã không hoàn thành.