Đề xuất giải pháp mới về thuế

Theo chinhphu.vn

Bộ Tài chính đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế nhằm tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cho biết, kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2015 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục đà phục hồi nhưng chưa bền vững với tốc độ tăng trưởng giữa các khu vực ngày càng khác biệt, một phần do giá dầu và giá một số hàng hóa giảm tác động ở mức khác nhau đến từng khu vực.

Cụ thể, kinh tế tiếp tục ổn định và đạt được một số kết quả khá: Sản xuất trong nước có nhiều cải thiện. Tăng trưởng theo xu hướng tích cực. Các cân đối vĩ mô giữ ổn định. Ở trong nước, giá xăng dầu giảm là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp và kích thích tiêu dùng. Các chính sách ban hành trong năm 2014 và đầu năm 2015 đã phát huy tác dụng, tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Các ngành, lĩnh vực và các địa phương trên cả nước tận dụng cơ hội thuận lợi trong và ngoài nước, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành của Quốc hội và Chính phủ, trọng tâm là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Mặt khác, cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ chính thức được thành lập vào cuối năm 2015, Việt Nam cũng đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán để có thể sớm kết thúc việc cam kết Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương - TPP. Trước những cơ hội và thách thức mới, nền kinh tế nước ta sẽ tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức khi tham gia vào tiến trình hội nhập ngày càng sâu do năng lực cạnh tranh còn thấp, thương hiệu sản phẩm chưa cao và uy tín doanh nghiệp chưa có nhiều cải thiện. Bên cạnh đó, tình hình cung, cầu trên thị trường thế giới còn nhiều biến động phức tạp gây áp lực cạnh tranh cho xuất khẩu của Việt Nam. Tiêu thụ các mặt hàng nông sản trong nước thể hiện nhiều bất cập làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nông dân.

Theo Bộ Tài chính, để tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật liên quan nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và những năm tới, đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất đáp ứng yêu cầu thực tế thì cần thiết phải có những giải pháp tài chính đồng bộ, trong đó có giải pháp về thuế.

Sửa đổi, bổ sung 27 nội dung 7 luật thuế

Bộ Tài chính đã dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế gồm 8 điều, đề xuất sửa đổi, bổ sung 27 nội dung của 7 luật thuế.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung 9 nội dung của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 4 nội dung Luật thuế thu nhập cá nhân; 3 nội dung Luật thuế giá trị gia tăng; 3 nội dung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; 1 nội dung Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 1 nội dung Luật thuế bảo vệ môi trường; 6 nội dung Luật quản lý thuế.

Bộ Tài chính cho biết, việc sửa đổi, bổ sung này nhằm đảm bảo tính nhất quán của chính sách, theo đó tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề bất cập so với thực tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục đảm bảo đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế, phù hợp với xu thế cải cách hệ thống thuế; phòng chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.