Đề xuất nhiều trường hợp được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

PV.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020 theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020. Nguồn: internet
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020. Nguồn: internet

Tại dự thảo, đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020 bao gồm: Cây lúa, trâu, bò, tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp dự kiến từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/12/2020.

Để khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp tham gia và làm quen với loại hình bảo hiểm nông nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ mức phí bảo hiểm nông nghiệp tối đa theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.

Theo đó, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo (hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều), hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn có ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Dự thảo cũng nêu rõ các rủi ro thiên tai được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa, trâu, bò, bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các rủi ro về dịch bệnh đối với cây lúa bao gồm: Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, đạo ôn, bạc lá, dịch rầy nâu, sâu đục thân; Đối với trâu, bò bao gồm: Bệnh lở mồm long móng, nhiệt thán cũng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Trong đó, dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trong trường hợp rủi ro do thiên tai bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần.

Dự thảo đề xuất các địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa, là các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp; Đối với trâu, bò là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Hà Giang, Bình Dương; Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng là các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Các tỉnh, thành phố trên đã thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và là các địa bàn người dân đã được tiếp cận và nắm bắt được quy trình kiểm soát rủi ro trong quá trình tham gia bảo hiểm nông nghiệp. Các địa bàn đề xuất hỗ trợ bảo hiểm tôm sú, tôm thẻ chân trắng là các địa bàn trọng điểm thuộc kế hoạch phát triển ngành Tôm Việt Nam với diện tích nuôi trồng tôm sú, tôm thẻ chân trắng dự kiến đến năm 2025 lớn nhất cả nước (chiếm 77,5% diện tích nuôi tôm sú cả nước và 60,7% diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng cả nước).

Được biết, trên cơ sở đề xuất tại dự thảo cũng như dự tính nhu cầu tham gia bảo hiểm nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ và căn cứ vào kết quả giai đoạn thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, Bộ Tài chính ước tính kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp của ngân sách nhà nước khoảng 665 tỷ đồng/năm (trong đó, hỗ trợ bảo hiểm cây lúa khoảng 168 tỷ đồng/năm; Hỗ trợ bảo hiểm trâu, bò khoảng 176 tỷ đồng/năm; Hỗ trợ bảo hiểm tôm sú, tôm thẻ chân trắng khoảng 321 tỷ đồng/năm).

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020 đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.