Đến 15/6 tăng trưởng tín dụng đạt 5,78%

Theo thoibaokinhdoanh.vn

(Taichinh) - Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến 15/6 tổng phương tiện thanh toán tăng 4,88%, huy động vốn tăng 4,37% so với cuối năm 2014. Thanh khoản của hệ thống ổn định và dư thừa.

Đến 15/6 tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 5,78% so với cuối năm 2014 và tăng 18,98% so với cùng kỳ. Nguồn: internet
Đến 15/6 tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 5,78% so với cuối năm 2014 và tăng 18,98% so với cùng kỳ. Nguồn: internet

Về lãi suất, mặt bằng lãi suất 6 tháng đầu năm tiếp tục giảm 0,2 - 0,5%/năm so với cuối năm 2014.

Đặc biệt, đến 15/6 tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 5,78% so với cuối năm 2014 và tăng 18,98% so với cùng kỳ.

Đối với hoạt động mua nợ xấu của VAMC, đến 15/6, đã duyệt mua 28.194 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng, đưa luỹ kế giá trị mua của VAMC lên 143,8 nghìn tỷ đồng.

Về thị trường ngoại hối, sau quyết định điều chỉnh tỷ giá của NHNN đã ổn định trên mặt bằng mới, tỷ giá giao dịch thấp hơn tỷ giá bán của NHNN. Tỷ giá mua/bán của ngân hàng thương mại khoảng 21.770 - 21.830 đồng/ USD.

Vụ chính sách tiền tệ cho biết định hướng chính sách tiền tệ 6 tháng cuối năm vẫn theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

"Theo định hướng tăng trưởng tín dụng năm nay là 13-15% nhưng nếu tình hình thuận lợi có thể tăng 17%" - ông Bùi Quốc Dũng, Vụ chính sách tiền tệ cho biết.