Địa phương nỗ lực hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021

Trần Huyền

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến “Sơ kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Tài chính sáng ngày 16/7/2021, các địa phương đều thể hiện tinh thần nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước ở mức cao nhất.

Lãnh đạo các địa phương tham luận tại hội nghị.
Lãnh đạo các địa phương tham luận tại hội nghị.

TP. Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021 ở mức cao nhất

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, tổng thu NSNN trên địa bàn Thành phố thực hiện hết tháng 6/2021(bao gồm cả 11.390 tỷ đồng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn) là 136.952 tỷ đồng, đạt 58,1% dự toán Trung ương giao, bằng 107,0% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương TP. Hà Nội thực hiện hết tháng 6/2021 là 29.970 tỷ đồng, đạt 27,6% dự toán năm.

Với kết quả thu như trên, cân đối NSĐP TP. Hà Nội được giữ vững, ổn định, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi theo kế hoạch, đặc biệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường nên khó khăn, thách thức trong những tháng cuối năm còn rất lớn, để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021 ở mức cao nhất; trong 6 tháng cuối năm Thành phố sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong công tác quản lý thu NSNN, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN ở mức cao nhất.

Đồng thời, đảm bảo nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; tiếp tục rà soát tiết kiệm chi tiêu thường xuyên; xây dựng và triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đảm bảo đời sống cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thành phố tiếp tục điều hành ngân sách chặt chẽ, linh hoạt; rà soát, sử dụng các nguồn lực để đảm bảo cân đối ngân sách các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong chi ngân sách nhà nước.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều giải pháp nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Tham luận tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ những tháng đầu năm 2021, Thành phố đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm là 198.582 tỷ đồng, đạt 54,42% dự toán. Tổng chi 6 tháng đầu năm 2021 là 29.710 tỷ đồng, đạt 30,63% dự toán, bằng 94,13%so cùng kỳ. 

Mặc dù số thu 6 tháng đầu năm 2021 vượt mốc 50% so dự toán; tuy nhiên, tốc độ tăng thu so với cùng kỳ đã giảm dần từ tháng 05 khi dịch bệnh bùng phát. Trong bối cảnh đó, Thành phố sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các nhóm giải pháp đồng bộ, trọng tâm nhằm hoàn thành nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ Tài chính giao năm 2021.

Trong đó, tăng cường các giải pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; phân tích, đánh giá nguồn thu theo từng sắc thuế, khu vực, địa bàn, có biện pháp quản lý thu hiệu quả đối với các nguồn thu tiềm năng để đẩy mạnh thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2021; tăng cường kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách,tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Đặc biệt, Thành phố ưu tiên dành toàn bộ nguồn lực để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; bố trí kinh phí thực hiện chi chế độ, chính sách phục vụ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19...

Bắc Giang: Xây dựng các kịch bản thu ngân sách phù hợp với bối cảnh dịch bệnh

Tham luận về tình hình thu chi NSNN của Bắc Giang, theo ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang, từ cuối tháng tư, đầu tháng 5 làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, Bắc Giang là tâm dịch lớn nhất của cả nước. Trước tình hình đó, Bắc Giang đã luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, kiên định thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống dịch vừa từng bước khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác thu ngân sách được triển khai đồng bộ, vừa đảm bảo thu đúng, đủ kịp thời các khoản thu vừa thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước 7.622,8 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán, tăng 65,4% so cùng kỳ. Hầu hết các chỉ tiêu, khu vực thu đạt trên 50% dự toán.

Chi ngân sách địa phương đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm các khoản chi không cần thiết để tập trung cho chi phòng, chống dịch Covid-19. Ước thực hiện chi ngân sách địa phương đến ngày 30/6/2021 là 7.761 tỷ đồng, bằng 46,3% dự toán năm, bằng 93% so cùng kỳ.

Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Để phấn đấu hoàn thành dự toán NSNN năm 2021, Bắc Giang tiếp tục xây dựng các kịch bản thu năm NSNN 2021 phù hợp với tác động xấu của dịch Covid-19 và sự chỉ đạo của Trung ương để chủ động trong điều hành NSNN.

Đồng thời, Tỉnh tập trung cao hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất, tạo cơ sở để tăng thu cho NSNN; tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, khai thác nguồn thu mới, nguồn thu còn khả năng để bù đắp giảm thu tại các khu vực thu đạt thấp; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2021 giảm xuống dưới 5% so với tổng số thực thu NSNN năm 2021; quản lý điều hành chi NSNN chủ động, linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo cân đối ngân sách trong mọi trường hợp...

Quảng Ninh: Phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 là 23.125 tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán Trung ương giao, bằng 93% cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương thực hiện 6 tháng là 12.754 tỷ đồng, đạt 39% dự toán, bằng 120% cùng kỳ.

Trong 6 tháng cuối năm, Quảng Ninh sẽ tiếp tục chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu chi, ngân sách nhà nước; phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu dự toán trung ương giao (6 tháng cuối năm Tỉnh còn phải thu 21.097 tỷ đồng: T/đó thu nội địa 14.097 tỷ đồng, xuất nhập khẩu 7.000 tỷ đồng).

Theo đó, Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo điều hành ngân sách chặt chẽ, linh hoạt, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư hóa chất, chế độ chính sách cho đối tượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch, không để tồn đọng; chủ động bố trí 60% nhu cầu kinh phí ngân sách địa phương thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh...