Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính:

Đoàn kết, sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

PV.

Sáng ngày 16/1/2018, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2017 và ký kết giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018 cơ quan Bộ Tài chính. Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có Chủ tịch Công đoàn, Thứ trưởng Vũ Thị Mai; Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách 2017

Báo cáo tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết, năm 2017, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai các giải pháp về tài chính- ngân sách nhà nước (NSNN); với sự quyết tâm, thống nhất trong ý chí và hành động, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải trình bày báo cáo tổng kết thực hiện công tác năm 2017.
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải trình bày báo cáo tổng kết thực hiện công tác năm 2017.

Điển hình là công tác thu cân đối NSNN năm 2017 ước đạt 1.283,2 nghìn tỷ đồng, vượt 71 nghìn tỷ đồng (+5,9%) so dự toán, tăng 43,7 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội. Chi NSNN được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Bội chi NSNN năm 2017 được điều hành trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định là 174,3 nghìn tỷ đồng (tương đương 3,48% GDP). 

Đáng chú ý, trong công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, năm 2017, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội thông qua 2 dự án luật và 1 nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 1 nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 85 đề án (trong đó, 63 nghị định, 11 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 11 đề án khác); ban hành theo thẩm quyền 131 thông tư tập trung vào các cơ chế, chính sách, các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường quản lý sử dụng tài sản công.

Tổng cục Thuế đã mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng, theo đó đã có 99,8% số doanh nghiệp thực hiện tự kê khai qua mạng, 97,9% số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử; Đồng thời, mở rộng hoàn thuế điện tử, các dịch vụ điện tử đối với tổ chức, cá nhân.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2017.
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2017.

Tổng cục Hải quan đã thực hiện tốt thủ tục hải quan điện tử và triển khai cổng thanh toán điện tử, Hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) trên toàn quốc. Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối được 11 bộ, ngành; xử lý trên 581 nghìn bộ hồ sơ, với trên 14,8 nghìn doanh nghiệp tham gia; thí điểm kết nối giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng tại Hải Phòng nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã triển khai vận hành Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS) thông suốt, hiệu quả, góp phần quản lý tập trung, giảm thiểu thủ tục hành chính trong giao dịch thu- chi NSNN cho các đối tượng sử dụng ngân sách, đồng thời, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời cho công tác quản lý và điều hành ngân sách ở trung ương và địa phương...

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao bản giao ước thi đua cho đại diện các vụ, cục, tổng cục thuộc Bộ Tài chính.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao bản giao ước thi đua cho đại diện các vụ, cục, tổng cục thuộc Bộ Tài chính.

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết, năm 2018, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tập trung xây dựng hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng tốt các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm để trình Chính phủ, Quốc hội; tiếp tục bám sát Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững và chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TW; thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra.

Báo cáo tại Hội nghị về kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2017, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tạ Anh Tuấn cho biết, trong năm qua, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua các biện pháp cụ thể như thành lập và kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở Bộ Tài chính và các đơn vị có hệ thống dọc; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung công việc được đề ra.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân.

Về công tác tổ chức cán bộ, năm 2017, Bộ Tài chính giao biên chế hành chính cho các Tổng cục và các đơn vị thuộc Bộ. Theo đó, tổng số biên chế giao cho toàn Ngành năm năm 2017 là: 72.034 chỉ tiêu (giảm 1.114 chỉ tiêu so với số đã được giao năm 2016). Bộ Tài chính đã tổ chức công nhận kết quả và phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2016 và 2017.

Đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ giao trong năm 2018, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn lưu ý, ngành Tài chính cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau: Công tác xây dựng thể chế chính sách; Thực hiện chính sách tài khóa thu - chi NSNN; Đảm bảo quản lý nợ công, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hiệu quả, hiệu lực, đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công; Cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước; Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phát triển đồng bộ thị trường tài chính; Tăng cường quản lý giá theo nguyên tắc thị trường; Công tác quản lý chi tiêu nội ngành, công tác đảng, đoàn thể.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Vũ Thị Mai trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Vũ Thị Mai trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể.

Thứ trưởng cũng yêu cầu, trên cơ sở 8 nhóm nhiệm vụ ở trên các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính quán triệt cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình để góp phần phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018.  

Thể hiện sự quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2018, tại Hội nghị đại diện các đơn vị đã đưa ra các giải pháp, kế hoạch thực hiện của đơn vị mình nhằm góp phần vào thắng lợi chung của ngành Tài chính.

Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế cho hay, trong năm qua, Vụ đã hoàn thành 79 văn bản quy phạm pháp luật về thuế; tham mưu trình Bộ trên 600 văn bản chính sách pháp luật thuế. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở những kết quả tích cực của thị trường chứng khoán đạt được năm 2017, ông Phạm Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, mức vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 75% GDP hỗ trợ tốt cho công tác thoái vốn. Nổi bật là trong năm 2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào vận hành thông suốt, mich bạch, từ đó tạo tiền đề để Ủy ban tiếp tục nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm mới. “Kết quả này là tiền đề quan trọng để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bước vào năm 2018 với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, quản lý, vận hành thị trường thông suốt, chặt chẽ, an toàn".

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã trạo Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho 5 tập thể.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã trạo Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho 5 tập thể.

Ngoài các ý kiến trên, tại Hội nghị, đại diện một số đơn vị  như: Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thể hiện quyết tâm chung phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách của toàn Ngành năm 2018.

Để thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2018 đạt kết quả cao nhất, Bộ Tài chính tổ chức phát động thi đua năm 2018 với khẩu hiệu hành động là “Đẩy mạnh kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ, triển khai kịp thời, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018” với sự tham gia ký kết giao ước của đại diện các lãnh đạo Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Tài chính. Thời gian tổ chức thi đua từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2017.