Doanh nghiệp chế xuất có được thanh lý tài sản theo hình thức bán phế liệu?

Theo baohaiquan.vn

Cục Hải quan Đồng Nai cho biết vừa nhận được văn bản của Công ty TNHH Olympus Việt Nam nêu vướng mắc về việc doanh nghiệp chế xuất có được phép thanh lý máy móc vẫn còn giá trị khấu hao theo hình thức bán phế liệu vào thị trường nội địa không.

Doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch. Ảnh: N.Hiền
Doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch. Ảnh: N.Hiền

Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Công ty Olympus được phép thanh lý máy móc thiết bị vào thị trường nội địa do thay đổi mục tiêu hoạt động.

Trường hợp tiêu hủy, bán phế liệu vào thị trường nội địa, công ty phải thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và hướng dẫn tại công văn 18195/BTC-TCHQ ngày 8/12/2015 của Bộ Tài chính.

Về thủ tục, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại công văn số 18195. Theo đó, thủ tục thanh lý bán vào thị trường nội địa, công ty được lựa chọn thực hiện theo quy định tại Điều 79 hoặc Điều 86 Thông tư số 38/2015-TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, trong trường hợp thực hiện theo Điều 79 của Thông tư 38, khi bán vào nội địa doanh nghiệp chế xuất liên hệ với cơ quan thuế nội địa để được cấp 1 hóa đơn lẻ giá trị gia tăng (GTGT). Doanh nghiệp chế xuất sử dụng hóa đơn GTGT lẻ để xuất bán máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển được xác định bằng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn bán lẻ thanh lý máy móc, thiết bị phương tiện vận chuyển trừ đi số thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu khi chuyển đổi mục đích sử dụng.

Trong trường hợp thực hiện theo Điều 86 của Thông tư 38, doanh nghiệp phải có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, hình thức thanh lý, biện pháp thanh lý, lượng hàng cần thanh lý gửi Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất và đăng ký tờ khai theo loại hình tương ứng. Doanh nghiệp nội địa sẽ làm thủ tục nhập khẩu, nộp các loại thuế theo quy định.

Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.