Doanh nghiệp hài lòng là thước đo quan trọng nhất

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Mức độ hài lòng của người nộp thuế là thước đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả cải cách TTHC thuế, hải quan.

Bộ Tài chính đã kiểm tra, rà soát, quyết liệt chỉ đạo ngành thuế, hải quan phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Nguồn: internet
Bộ Tài chính đã kiểm tra, rà soát, quyết liệt chỉ đạo ngành thuế, hải quan phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Nguồn: internet

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính khi nói về công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ.

Sẽ giảm 290 giờ thực hiện thủ tục thuế

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, thời gian qua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan trực thuộc thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ này.

Đối với những giải pháp thuộc thẩm quyền, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 7 Thông tư về thuế nhằm cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người nộp thuế để thực hiện ngay từ ngày 1/9/2014.

Trong Thông tư này, Bộ đã sửa đổi các chỉ tiêu khai thuế GTGT; khắc phục sự khác biệt giữa doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế TNDN; khắc phục sự khác biệt giữa chi phí ghi nhận theo kế toán và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

“Nếu việc triển khai, tổ chức thực hiện tốt quy định này, thời gian thực hiện TTHC thuế giảm được 201,5 giờ/năm”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Đối với giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Nghị định về thuế để thực hiện ngay.

Trong văn bản này, Bộ đề xuất chuyển khai thuế GTGT từ tháng sang quý. Qua đó, giảm số lần khai thuế GTGT từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm đối với người nộp thuế có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Bên cạnh đó, Bộ đề nghị bỏ quy định về khai thuế TNDN theo quý mà chỉ cần thực hiện khai quyết toán năm, theo đó số lần khai thuế TNDN sẽ giảm từ 5 lần/năm xuống còn 1 lần/năm. Đồng thời, bổ sung quy định về đối tượng được áp dụng biện pháp ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thực hiện giải pháp này sẽ góp phần giảm số giờ nộp thuế khoảng 88,36 giờ/năm, trong đó thuế GTGT giảm 41,36 giờ và thuế TNDN giảm 47 giờ.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tin rằng, trong khoảng thời gian còn lại năm 2014, triển khai thực hiện tốt các giải pháp trên, đã có thể cắt giảm khoảng 290 giờ thực hiện TTHC thuế. (Theo đánh giá của tổ chức quốc tế, thời gian thực hiện khai, nộp thuế của Việt Nam là 537 giờ/năm. Bộ Tài chính phấn đấu trong năm nay giảm 290 giờ, tương đương hơn 54%, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

Chấn chỉnh thái độ phục vụ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết thêm, bên cạnh các biện pháp cải cách TTHC, cắt giảm tối đa số giờ khai, nộp thuế để đưa về bằng với mức bình quân của các nước ASEAN-6 thì công tác quan trọng không kém là phải công khai, minh bạch các quy trình, TTHC và chấn chỉnh thái độ phục vụ của công chức thuế, hải quan trong thực thi nhiệm vụ.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã kiểm tra, rà soát, quyết liệt chỉ đạo ngành thuế, hải quan phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Trong đó nội dung quan trọng là chấn chỉnh thái độ phục vụ; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ công chức thuế; tăng cường phân công, chịu trách nhiệm và chế tài xử lý nghiêm hành vi vi phạm của công chức thuế và cả người đứng đầu đơn vị.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với VCCI xây dựng Đề án đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế để triển khai, thực hiện ngay trong năm 2014. Bộ Tài chính sẽ tổ chức thực hiện Đề án này đảm bảo đi vào thực chất.

"Mức độ hài lòng của người nộp thuế sẽ là thước đo quan trọng nhất để đánh giá đúng, chính xác về hiệu quả các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính cũng như những điểm yếu, tồn tại cần khắc phục trong thực hiện công tác quản lý hành chính thuế, hải quan", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.