Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hỗ trợ gì?

PV.

Vừa qua, Bộ KH&CN ban hành Thông tư 19/2016/TT-BKHCN về quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 Thông tư 19/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 16/01/2017; bãi bỏ Thông tư 19/2013/TT-BKHCN và Thông tư 17/2014/TT-BKHCN.

Theo đó, các doanh nghiệp KH&CN thuộc đối tượng tham gia dự án hỗ trợ phát triển của Chương trình sẽ được nhận các nội dung hỗ trợ sau:

Một là, được giao kết quả nghiên cứu KH&CN có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước nếu có nhu cầu và đủ điều kiện để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh.

Hai là,
được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, đổi mới hoặc phát triển công nghệ mới để đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường.

Ba là, được hỗ trợ hoạt động điều tra, khảo sát, tìm kiếm thông tin về công nghệ trong và ngoài nước.

Bốn là, được hỗ trợ hoạt động tư vấn, hướng dẫn hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luât.