Doanh nghiệp phát hành gần 2,6 tỷ USD trái phiếu trong 5 tháng

Theo Bình An/ndh.vn

Lãi suất coupon cao nhất lên tới 14,5%/năm.

Từ đầu năm đến nay, có trên 60 nghìn tỷ đồng (2,56 tỷ USD) trái phiếu doanh nghiệp được phát hành. Nguồn: Internet.
Từ đầu năm đến nay, có trên 60 nghìn tỷ đồng (2,56 tỷ USD) trái phiếu doanh nghiệp được phát hành. Nguồn: Internet.

Dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý I bằng 1,8% GDP

Theo báo cáo 'Thị trường nợ số cuối tháng 5/2019' của chứng khoán MB (MBS), từ đầu năm đến nay, có trên 60 nghìn tỷ đồng (2,56 tỷ USD) trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được phát hành.

Theo ngân hàng phát triển châu Á ADB, trong 4 năm trở lại đây, quy mô thị trường TPDN tăng 261%, đến hết quý I là 4,34 tỷ USD, tương đương với 1,8% GDP, thấp hơn rất nhiều so với trung bình các nước.

Doanh nghiệp phát hành gần 2,6 tỷ USD trái phiếu trong 5 tháng - Ảnh 1

Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam theo quyết định của thủ tướng chính phủ số 1191 đề ra mục tiêu nâng quy mô thị trường trái phiếu lên 45% GDP năm 2020 và 65% GDP năm 2030, trong đó, dư nợ của TPDN đạt 7% GDP năm 2020 và 20% vào năm 2030.

Doanh nghiệp phát hành gần 2,6 tỷ USD trái phiếu trong 5 tháng - Ảnh 2

Lãi suất coupon của nhóm BĐS cao nhất

Trong 60 nghìn tỷ đồng trái phiếu, nhóm ngành tài chính như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản chiếm tỷ trọng đến 82%. Nhóm ngành ngân hàng phát hành 17,6 nghìn tỷ đồng, trong đó VPBank phát hành 5.600 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định từ 6,4% - 6,9%, chiếm đến 32%.

Nhóm ngành bất động sản, xây dựng, hạ tầng đứng thứ 2 về lượng trái phiếu phát hành với 16,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 27%. Đây là nhóm ngành có mức lãi suất coupon cao nhất, phổ biến trên 10%/năm, cao nhất là trái phiếu của Phát Đạt (PDR) với mức lãi suất coupon lên đến 14,5%/năm. TPDN của các doanh nghiệp BĐS, xây dựng thường có tài sản đảm bảo dưới dạng quyền sử dụng đất, có kỳ hạn từ một năm đến 10 năm (CII), phổ biến là kỳ hạn 2 năm.

Các doanh nghiệp chứng khoán cũng huy động 15,8 nghìn tỷ với lãi suất coupon từ 8% - 11,3%, kỳ hạn phổ biến từ 1 – 3 năm. VNDirect dẫn đầu với 1.460 tỷ đồng trái phiếu phát hành, kỳ hạn từ 1-3 năm, lãi suất 9,5% - 11,3%/năm, trong đó 660 tỷ đồng là trái phiếu chuyển đổi.

Theo MBS, hiện tại TPDN chủ yếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp (CTCK) trên thị trường OTC dưới dạng ghi sổ, số lượng TPDN phát hành bởi các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân niêm yết trên sàn HOSE vẫn khá hạn chế, chỉ có một vài doanh nghiệp lớn như Chứng khoán HSC (HCM), Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (ANC), Ngân hàng BIDV (BID), Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII), Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), Novaland (NVL), Vingroup (VIC) và Masan (MSN)…

Sở GDCK Hà Nội (HNX) đang triển khai xây dựng chuyên trang về TPDN để cung cấp các thông tin chi tiết về doanh nghiệp phát hành trái phiếu, giá phát hành, lãi suất coupon, lượng phát hành vv… tạo điều kiện cho thị trường thứ cấp TPDN phát triển.

Luật hiện hành chưa yêu cầu TPDN phát hành tại Việt Nam phải được xếp hạng tín nhiệm do trong nước chưa có tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Tuy nhiên, lộ trình phát triển thị trường trái phiếu năm 2017 đưa ra mục tiêu tất cả chứng khoán nợ phát hành trong nước sẽ được xếp hạng bởi 2 tổ chức.

MBS cho rằng Chính phủ cần nhanh chóng phát triển các quy định về tổ chức xếp hạng tín nhiệm cho TPDN để tạo khung pháp lý cho thị trường thứ cấp được phát triển, bảo vệ nhà đầu tư. Đồng thời, TPDN phát hành riêng lẻ cần được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán và đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán để có thể cung cấp đầy đủ thông tin thiết yếu cho nhà đầu tư.

Về cơ cấu nhà đầu tư, luật bảo hiểm xã hội điều chỉnh cho phép được đầu tư vào TPDN có xếp hạng tín nhiệm cao, cho phép công ty bảo hiểm, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ với danh mục đầu tư 275 nghìn tỷ đồng (2018) tăng tỷ trọng danh mục đầu tư vào TPDN sẽ là nhân tố tích cực thúc đẩy sự phát triển quy mô thị trường trong tương lai.