Doanh nghiệp Việt có cơ hội tiếp cận nguồn tài chính xanh hiệu quả


Dự án “Thương mại vì sự phát triển bền vững” chính thức được khởi động từ ngày 12/3/2018. Đây là một trong những nỗ lực nhằm tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua việc nắm bắt và tích hợp các chiến lược kinh doanh bền vững.

Dự án được Cục Xúc tiến Thương mại (XTTM), Bộ Công Thương và Trung tâm Thương mại Quốc tế (Tổ chức Liên Hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới) phối hợp triển khai. Mục tiêu chính của dự án tập trung vào 3 hợp phần chính, gồm:

Thứ nhất, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp, cung cấp các giải pháp bền vững thông qua các công cụ được thiết kế bài bản của Trung tâm Thương mại Quốc tế như tiêu chuẩn bền vững, bản đồ bền vững, mạng lưới bền vững… hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ và có những bước đi đúng, hướng đến tiêu chí xanh.

Thứ hai, hỗ trợ tìm kiếm, xác định, kết nối và hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài chính xanh để triển khai các hoạt động bền vững.

Thứ ba, hỗ trợ tiếp cận thị trường và định vị sản phẩm trên thị trường quốc tế.

Theo nhận định của giới chuyên gia, dự án và tiêu chí được xác định dựa trên nhu cầu thực tế, do đó, đối tượng được thụ hưởng là các doanh nghiệp Việt Nam. Như vậy, tham gia dự án, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều hơn những cơ hội tiếp cận nguồn tài chính hiệu quả, tham gia sâu và nhanh hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.