Ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

“Dốc sức” triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

Đức Bảo

Trong 2 tháng cuối năm, ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ “dốc sức” triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp để bứt phá hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, trong đó chú trọng phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH); đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)…

Đến hết tháng 10/2021, cả nước đã có trên 15,46 triệu người tham gia BHXH.
Đến hết tháng 10/2021, cả nước đã có trên 15,46 triệu người tham gia BHXH.

Ghi nhận kết quả tích cực

Theo BHXH Việt Nam, đến hết tháng 10/2021, cả nước đã có trên 15,46 triệu người tham gia BHXH (đạt 31,08% lực lượng lao động), trong đó tham gia BHXH bắt buộc là hơn 14,2 triệu người, tham gia BHXH tự nguyện là hơn 1,2 triệu người.

Số tham gia BHTN là hơn 12,5 triệu người (đạt 25,18% lực lượng lao động); gần 84 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ 86,04% dân số). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN cũng đạt 76,75% kế hoạch Chính phủ giao, đạt 73,60% kế hoạch mà ngành BHXH Việt Nam đề ra.

Tuy nhiên, BHXH Việt Nam cho biết, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN cũng gia tăng lên 24.330 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,74% so với số phải thu (so với cùng kỳ năm 2020, số tiền nợ tăng 2.824 tỷ đồng, tỷ lệ nợ so với số phải thu tăng 0,7%).

Số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT có sự tăng trưởng so với tháng 9/2021 nhưng tốc độ tăng còn chậm. Ước tính từ nay đến cuối năm 2021, số người tham gia phải phát triển để đạt kế hoạch đề ra là rất lớn (BHXH còn trên 2 triệu người, BHYT còn trên 5,5 triệu người). Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề khi thời gian còn của năm là không nhiều để hoàn thành mục tiêu đề ra.

So với năm 2020, số người tham gia BHXH đến hết tháng 10/2021 đã giảm 747.005 người, số tham gia BHYT giảm 3.543.716 người. Riêng số người nhận BHXH một lần mặc dù đã giảm 252 người so với cùng kỳ năm 2020, nhưng lũy kế 10 tháng năm 2021 lên tới 844.636 người.

Tính đến cuối tháng 10/2021, BHXH các địa phương đã giải quyết chế độ hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho 5.159.501 lao động; trong đó, số đang tham gia BHTN là 4.776.292 người; số dừng tham gia BHTN là 383.209 người; với tổng số tiền hỗ trợ là 12.369 tỷ đồng.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết số 116/2021/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, ngành BHXH Việt Nam đang tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và đạt nhiều kết quả tích cực...

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, đến hết ngày 8/11/2021, cơ quan BHXH các cấp đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 790 đơn vị với 149.369 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 1.045,2 tỷ đồng tại 57/63 tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, cơ quan BHXH đã xác nhận danh sách cho 2.365.102 lao động của 63.067 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, đến ngày 8/11/2021, cơ quan BHXH các cấp đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho gần 10.377.170 lao động với tổng số tiền hỗ trợ là 24.629 tỷ đồng.

“Dốc sức” triển khai đồng bộ các giải pháp

Tại hội nghị giao ban công tác tháng 11 tổ chức mới đây, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, hiện nay, đại dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn, thiệt hại đối với kinh tế-xã hội đất nước, trong đó có ngành BHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021, người đứng đầu ngành BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH tỉnh, thành phố cần tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về BHXH, BHYT, BHTN được giao năm 2021.

Cùng với đó, cơ quan BHXH các cấp triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trong những tháng cuối năm; phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Mặt khác, tăng cường các hoạt động truyền thông trực tuyến, tập trung trực tiếp vào các nhóm đối tượng có khả năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.

Phối hợp với các bộ, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2022; tổ chức hoạt động thanh tra chuyên ngành năm 2021 phù hợp với tình hình diễn biễn dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra theo hình thức điện tử (khai thác các cơ sở dữ liệu của Ngành, phân tích, đánh giá, đưa ra cảnh báo, đôn đốc; tập trung thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng kéo dài, có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT, BHTN).

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức truyền thông theo hướng đa dạng, bám sát định hướng của BHXH Việt Nam và tình hình thực tế tại địa phương, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể...

Theo BHXH Việt Nam, đến hết tháng 10/2021, cả nước đã có trên 15,46 triệu người tham gia BHXH (đạt 31,08% lực lượng lao động), trong đó tham gia BHXH bắt buộc là hơn 14,2 triệu người, tham gia BHXH tự nguyện là hơn 1,2 triệu người.

Số tham gia BHTN là hơn 12,5 triệu người (đạt 25,18% lực lượng lao động); gần 84 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ 86,04% dân số). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN cũng đạt 76,75% kế hoạch Chính phủ giao, đạt 73,60% kế hoạch mà ngành BHXH Việt Nam đề ra.