Ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

Đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người thụ hưởng BHXH, BHYT

Lê Hà

Năm 2023, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức hoạt động, đặc biệt là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Phát huy hiệu quả của chính sách BHXH, BHYT

Với quan điểm xuyên suốt “Lấy người dân, doanh nghiệp (DN) làm chủ thể, trung tâm phục vụ”, ngành BHXH Việt Nam đã luôn chủ động phối hợp với các bộ, ngành trong việc xây dựng, sửa đổi các dự luật quan trọng liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, năm 2022, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại các địa phương; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người dân, người lao động, DN theo quy định.

Bên cạnh thực hiện các giải pháp tăng diện bao phủ BHXH, BHYT, ngành BHXH Việt Nam đã đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia.
Bên cạnh thực hiện các giải pháp tăng diện bao phủ BHXH, BHYT, ngành BHXH Việt Nam đã đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia.

Nhờ triển khai đồng bộ, kịp thời, sáng tạo các giải pháp, năm qua, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được mở rộng và vượt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ với khoảng 91,1 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 92,04% dân số.

Số liệu thống kê cho thấy, khoảng 17,5 triệu người tham gia BHXH, đạt 38,08% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 14,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 31,18% lực lượng lao động trong độ tuổi. Độ bao phủ BHXH, BHYT tăng đồng nghĩa lưới an sinh xã hội được mở rộng, có thêm hàng chục triệu lượt người được thụ hưởng chế độ.

Bên cạnh thực hiện các giải pháp tăng diện bao phủ BHXH, BHYT, ngành BHXH Việt Nam đã đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Năm 2022, toàn ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết cho trên 95,6 nghìn hồ sơ hưởng mới và chi trả kịp thời đến 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; gần 11 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; trên 977,6 nghìn người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; 151,4 triệu lượt người hưởng BHYT; với tổng số tiền chi cho người hưởng lên đến 382 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với ngành Y tế triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo kinh phí kịp thời cho các cơ sở khám chữa bệnh BHYT. Với sự vào cuộc tích cực, nhiều vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đã được tháo gỡ kịp thời.

Sự chủ động, quyết liệt của Ngành đã tạo điều kiện thuận lợi trong cung ứng dịch vụ y tế, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Quỹ BHYT.

Ngoài ra, toàn Ngành đã triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy; đồng thời, đẩy mạnh giao dịch điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, 100% dịch vụ công của Ngành được thực hiện ở mức độ 4.

Từ những tiện ích này, người dân có thể tương tác với cơ quan BHXH ở nhiều kênh khác nhau như: Tổng đài hỗ trợ, Cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của Ngành…

Bên cạnh các kết quả tích cực trên, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp đôn đốc, thu hồi số tiền chậm đóng. Qua thanh tra, kiểm tra tại 36.065 đơn vị, số tiền các đơn vị chậm đóng trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra là 3.298 tỷ đồng, số đã khắc phục, nộp tiền chậm đóng là 3.068 tỷ đồng (bằng 93%), tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Những chuyển biến tích cực trong công tác thu hồi số tiền chậm đóng đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của người sử dụng lao động trong thực hiện chính sách.

Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục người dân, doanh nghiệp

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu, toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức hoạt động, đặc biệt là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT.

Lễ ra quân vận động phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hàng năm đã lan tỏa sâu rộng  lợi ích của các chính sách an sinh xã hội tới người dân.
Lễ ra quân vận động phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hàng năm đã lan tỏa sâu rộng  lợi ích của các chính sách an sinh xã hội tới người dân.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Linh hoạt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”, năm 2023, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục nắm bắt, đánh giá các vướng mắc trong thực tiễn triển khai, từ đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật cho phù hợp.

Ngành BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành; cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Cơ quan BHXH đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đảm bảo giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT; tập trung đôn đốc thu, giảm nợ; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Cùng với các giải pháp trên, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của Ngành để kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ; thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; mở rộng các hình thức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Ngành. Đẩy nhanh chuyển đổi số; hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHYT với các bộ ngành; tiếp tục kết nối, liên thông hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm...