Quyết định số 2588/QĐ-BTC:

Đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội


Ngày 19/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Quyết định số 2588/QĐ-BTC năm 2017 đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Quyết định đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây thành Chi cục Hải quan Hòa Lạc.
Chi cục Hải quan Hòa Lạc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên toàn địa bàn khu vực phía Tây thành phố Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Chi cục Hải quan Hòa Lạc là tổ chức có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ các quy định hiện hành tổ chức, chỉ đạo Chi cục Hải quan Hòa Lạc hoạt động đảm bảo hiệu quả.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2588/QĐ-BTC.