Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

Đôn đốc thu, giảm nợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Lê Hà

Việc hoàn thành chỉ tiêu thu, giảm nợ, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội. Đây là tiền đề góp phần giúp toàn ngành BHXH Việt Nam phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Cơ quan BHXH đề xuất UBND tỉnh trình HĐND hỗ trợ ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Cơ quan BHXH đề xuất UBND tỉnh trình HĐND hỗ trợ ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

BHXH Việt Nam vừa ban hành các Công văn số: 3511/BHXH-TST, 3513/BHXH-TST gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để yêu cầu tăng cường các giải pháp thực hiện, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và phát triển người tham gia BHXH, BHYT những tháng cuối năm 2022.

Theo BHXH Việt Nam, thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) trong toàn ngành BHXH Việt Nam có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn “nước rút” nhằm phấn đấu về đích với những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, hiện số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vẫn chưa đạt kết quả như kỳ vọng; số tiền chậm đóng BHXH, BHYT ở một số địa phương chưa giảm sâu.

Tập trung đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam đề nghị lãnh đạo BHXH các địa phương tập trung đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, trong đó tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, thường xuyên báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các DN trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các DN chấp hành nghiêm việc đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Thứ hai, đẩy mạnh hoạt động của Tổ thu nợ liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức các buổi làm việc với DN chậm đóng; phân công cán bộ bám sát tình hình hoạt động của DN để đôn đốc đóng đủ, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới.

Thứ ba, tăng cường thanh tra chuyên ngành đối với doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính, ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đã được quy định.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan Công an trong việc điều tra, xử lý đối với doanh nghiệp cố tình trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động  và các ngành chức năng để đề xuất UBND tỉnh các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Thứ năm, tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với chủ sử dụng lao động và người lao động; phê phán các hành vi vi phạm trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Không chỉ triển khai các giải pháp trên, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp, như: Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT;

Thành lập các Đoàn công tác của BHXH Việt Nam do Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn làm việc với 63 BHXH tỉnh để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thu, thu nợ, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khám, chữa bệnh BHYT…

Tiếp tục vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Ngoài triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng, giảm nợ BHXH, BHYT, cơ quan BHXH triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Theo đó, cơ quan BHXH các cấp đã tham mưu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, cấp huyện đưa vào Nghị quyết hằng năm về chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT; đề xuất hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng có hoàn cảnh khó khăn, người mới thoát nghèo, nông thôn mới, người dân sinh sống tại các xã mới thoát khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Với các địa phương đã có Nghị quyết của HĐND về hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHYT, kịp thời lập danh sách người tham gia để cấp thẻ BHYT.

Cùng với đó, cơ quan BHXH đã tập trung thực hiện khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ dữ liệu do cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan; đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành; phân công cán bộ bám sát, phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường các giải pháp đôn đốc, vận động người tham gia BHYT hết hạn sử dụng thẻ BHYT nhưng chưa tham gia lại.

Vận động, phấn đấu có ít nhất 70% người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình và 100% người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, nhất là sinh viên từ năm thứ hai trở đi tham gia BHYT.

Đồng thời, ngành BHXH Việt Nam đã phối hợp và yêu cầu các tổ chức dịch vụ mở rộng mạng lưới nhân viên, cộng tác viên tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động linh hoạt, phù hợp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo cam kết với cơ quan BHXH.

Ngoài các giải pháp trên, cơ quan BHXH đề xuất UBND tỉnh trình HĐND hỗ trợ ngân sách địa phương hoặc kêu gọi doanh nghiệp, cá nhân, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tóm lại, để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, thì việc hoàn thành chỉ tiêu thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là tiền đề giúp toàn ngành BHXH Việt Nam phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và các năm tiếp theo.