BỘ TÀI CHÍNH TÍCH CỰC ĐÔN ĐỐC GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công cần quyết tâm cao của bộ, ngành, địa phương

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công cần quyết tâm cao của bộ, ngành, địa phương

Đầu tư công được coi là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên, công tác phân bổ và giải ngân hiện vẫn thấp. Ông Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) đã có cuộc trao đổi với Tạp chí Tài chính xoay quanh nội dung này.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công đối với 04 địa phương

Bộ trưởng Bộ Tài chính đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công đối với 04 địa phương

Với vai trò là Tổ trưởng Tổ công tác số 5 về đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã kiểm tra tình hình giải ngân và chỉ đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy công tác này đối với 4/12 địa phương thuộc Tổ công tác có số giải ngân năm 2023 thấp hơn bình quân cả nước gồm: Đắk Nông, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương.
Phân bổ hết vốn đầu tư công làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Phân bổ hết vốn đầu tư công làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Để triển khai thực hiện dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công, yếu tố then chốt hàng đầu là kịp thời phân bổ hết số vốn kế hoạch được giao. Do đó, việc khẩn trương phân bổ hết vốn kế hoạch là nhiệm vụ trọng tâm mà các bộ, ngành, địa phương cần gấp rút thực hiện làm cơ sở để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn quan trọng này.
Gỡ vướng về điều kiện phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

Gỡ vướng về điều kiện phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

Để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có cơ sở triển khai nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là các dự án sẽ được giao vốn từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 còn lại, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể về điều kiện bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.
Đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn nguồn ngân sách nhà nước

Đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn nguồn ngân sách nhà nước

Theo ông Dương Bá Đức – Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), Bộ Tài chính vừa tiếp tục có văn bản đôn đốc các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá thực hiện, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi nguồn ngân sách nhà nước.