CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nhiều địa phương mở rộng nỗ lực phát triển thị trường tín chỉ carbon

Nhiều địa phương mở rộng nỗ lực phát triển thị trường tín chỉ carbon

Sự phát triển của thị trường tín dụng carbon được coi là bước tiến hữu hình, hướng tới các chính sách nhằm giảm phát thải khí nhà kính, phân bổ hạn ngạch phát thải, kinh doanh tín dụng carbon và thúc đẩy nguồn tài chính xanh cho Việt Nam. Các địa phương trên cả nước đang triển khai nhiều hoạt động nhằm phát triển thị trường tín chỉ carbon.
Rủi ro môi trường tác động đến ngành Ngân hàng toàn cầu

Rủi ro môi trường tác động đến ngành Ngân hàng toàn cầu

Thế giới đang phải đối mặt với một kỷ nguyên chưa từng có với những thách thức môi trường, từ biến đổi khí hậu, thiên tai đến cạn kiệt và ô nhiễm tài nguyên. Những rủi ro môi trường này không chỉ gây ra mối đe dọa cho hệ sinh thái và cộng đồng mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm cả ngành ngân hàng. Vì có mối liên hệ sâu sắc với nền kinh tế toàn cầu, các tổ chức tài chính ngày càng phải đối mặt với hậu quả của suy thoái môi trường.