CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững từ nền nông nghiệp xanh

Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững từ nền nông nghiệp xanh

Tăng trưởng xanh trong nông nghiệp là tăng trưởng ngành nông nghiệp về kinh tế, xã hội và môi trường, hướng tới phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Phát triển nông nghiệp xanh là một nội dung của phát triển bền vững, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Chính sách tài chính phát triển kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Chính sách tài chính phát triển kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Ngày 26/10/2022, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo “Chính sách tài chính phát triển kinh tế tuần hoàn ở một số quốc gia trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam”. Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất chính sách (đặc biệt là chính sách tài chính) của các nhà khoa học, các nhà quản lý… để thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
Đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp carbon thấp

Đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp carbon thấp

Ngày 24/9/2022, Ngân hàng Thế giới đã công bố Báo cáo “Hướng tới Chuyển đổi Nông nghiệp Xanh ở Việt Nam: Chuyển sang mô hình lúa gạo carbon thấp”. Theo báo cáo, việc chuyển đổi sang nền nông nghiệp carbon thấp sẽ đòi hỏi những khoản đầu tư đáng kể.
Cần chuyển đổi sang nền nông nghiệp carbon thấp

Cần chuyển đổi sang nền nông nghiệp carbon thấp

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, sự tăng trưởng ấn tượng của ngành Nông nghiệp Việt Nam và khả năng cạnh tranh xuất khẩu của ngành này đang bị đe dọa bởi tình trạng suy thoái môi trường và tác động của biến đổi khí hậu. Nông nghiệp cũng là một nhân tố lớn góp phần vào việc phát thải khí nhà kính ở Việt Nam Vì vậy, Việt Nam cần chuyển đổi sang sản xuất lúa carbon thấp như một bước tiến tới chuyển đổi nông nghiệp carbon thấp bền vững.
Thách thức khi xây dựng và vận hành thị trường các - bon

Thách thức khi xây dựng và vận hành thị trường các - bon

Việc xây dựng và thiết lập thị trường các-bon là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm nhẹ khí nhà kính, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững. Tuy nhiên, hiện nay, phát triển thị trường này đối mặt với không ít thách thức.
Hải quan Hải Phòng với Chiến dịch "Làm cho Thế giới sạch hơn"

Hải quan Hải Phòng với Chiến dịch "Làm cho Thế giới sạch hơn"

Hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022", Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai nhiều hoạt động, mang lại những kết quả thiết thực. Những hoạt động ý nghĩa của Hải quan Hải Phòng đã góp phần bảo vệ môi trường sống trong sạch, khơi dậy tinh thần trách nhiệm với công đồng trong mỗi cá nhân và đang được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội.
Chờ đón kênh trái phiếu xanh

Chờ đón kênh trái phiếu xanh

Trái phiếu xanh tại Việt Nam đang trở thành kênh dẫn vốn quan trọng khi có nhiều định chế tài chính trong và ngoài nước đang đẩy mạnh hoạt động cho vay và đầu tư trong lĩnh vực này.
Xác định mức chi, nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện thế nào?

Xác định mức chi, nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện thế nào?

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Cao Bằng gửi đến trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính cho biết, để các cấp, các ngành, địa phương có cơ sở xác định mức chi, phương pháp lập dự toán đối với nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường (BVMT), thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.
Ngành Thuế hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Ngành Thuế hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Tổng cục Thuế vừa có văn bản đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức lồng ghép các hoạt động của đơn vị với việc tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.
Kế hoạch xử lý ô nhiễm nguồn nước công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

Kế hoạch xử lý ô nhiễm nguồn nước công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

Ngày 10/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2625/QĐ-BTNMT về Kế hoạch kiểm soát, xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải. Mục tiêu của kế hoạch nhằm kiểm soát có hiệu quả ngay tại nguồn các đối tượng có hoạt động xả nước thải, góp phần từng bước ngăn chặn mức độ gia tăng ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.