CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Dung hòa phát triển kinh tế với các rủi ro khí hậu

Dung hòa phát triển kinh tế với các rủi ro khí hậu

Việt Nam đang ngày càng chứng kiến nhiều tác động của biến đổi khí hậu lên sự phát triển của đất nước và hiện đang phải trả lời với những câu hỏi quan trọng về giải pháp ứng phó. Báo cáo quốc gia về Khí hậu và Phát triển cho Việt Nam (CCDR) của Ngân hàng Thế giới đề xuất cho Việt Nam các giải pháp giúp cân bằng các mục tiêu phát triển kinh tế với rủi ro khí hậu ngày càng tăng.
Tăng cường tuân thủ và trách nhiệm môi trường ở mọi cấp độ

Tăng cường tuân thủ và trách nhiệm môi trường ở mọi cấp độ

Nhằm thực hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc tăng cường tuân thủ và trách nhiệm môi trường ở mọi cấp độ, ngày 07/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2022, là một bước đi đúng hướng khi Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, thể hiện cam kết trách nhiệm với môi trường.
Sẽ có tiêu chí môi trường đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh

Sẽ có tiêu chí môi trường đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh. Việc có các tiêu chí sàng lọc, ngưỡng và chỉ tiêu môi trường đối với các dự án hoặc hạng mục của dự án mang lại lợi ích về môi trường là cần thiết đối với các tổ chức tín dụng, các tổ chức, cá nhân phát hành trái phiếu và các bên liên quan.
Thu hút FDI xanh hướng đến phát triển bền vững

Thu hút FDI xanh hướng đến phát triển bền vững

Sau hơn 35 năm thực hiện chính sách đổi mới, FDI vẫn tiếp tục được xác định là nguồn lực quan trọng để xây dựng nền kinh tế xanh, giúp Việt Nam hiện thực hóa nhanh các định hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh.
Hành động bảo vệ môi trường, sinh thái tự nhiên ở Việt Nam

Hành động bảo vệ môi trường, sinh thái tự nhiên ở Việt Nam

Ngày 12/9/2022, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, TP. Quy Nhơn), Hội Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) phối hợp với ICISE, Trường Đại học Quy Nhơn khai mạc Hội thảo “Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hệ sinh thái, sức khỏe con người: Thách thức và giải pháp/hành động cần thiết”.
Phát triển thị trường trái phiếu xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay

Phát triển thị trường trái phiếu xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay

Trái phiếu xanh là công cụ nợ được phát hành trên thị trường vốn nhằm huy động vốn cho phát triển xanh và hiện thực hóa các kế hoạch về đối phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh quốc gia. Tại Việt Nam, thời gian qua đã có nhiều biện pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu xanh và đã đạt được kết quả ban đầu, tuy nhiên, thực tiễn cũng đạt ra một số vấn đề cần giải quyết