CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bước tiến quan trọng trong huy động tài chính cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Bước tiến quan trọng trong huy động tài chính cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Vấn đề nổi cộm đang hâm nóng bầu không khí ở Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP28) là vấn đề tài chính. Đây vốn được xem là nội dung phức tạp nhất nhưng cũng quan trọng nhất trong tất cả các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu.
Tín chỉ carbon - Cơ hội để huy động nguồn tài chính đầu tư phát triển rừng

Tín chỉ carbon - Cơ hội để huy động nguồn tài chính đầu tư phát triển rừng

Thị trường carbon đang phát triển nhanh chóng về thị phần giao dịch, cũng như các tổ chức tham gia. Để phát huy ưu thế của tín chỉ carbon, các cấp có thẩm quyền Việt Nam cần xây dựng cơ chế, chính sách quản lý thị trường carbon phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế.