NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Áp dụng thành công công cụ KPI cần sự quyết tâm cao

Áp dụng thành công công cụ KPI cần sự quyết tâm cao

Theo các chuyên gia quản trị doanh nghiệp, việc áp dụng các chỉ số đo lường hiệu suất trọng yếu (KPI) trong chiến lược lãnh đạo của các doanh nhân Việt là rất cần thiết và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc ứng dụng công cụ này không đơn giản, đòi hỏi nhiều công sức và sự quyết tâm cao.
Vì sao doanh nghiệp cần áp dụng mô hình nhóm huấn luyện TWI?

Vì sao doanh nghiệp cần áp dụng mô hình nhóm huấn luyện TWI?

Với quan niệm, năng suất, chất lượng của doanh nghiệp có được là do đội ngũ nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất và cung cấp dịch vụ, do đó cần tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng này. Đây cũng là nhiệm vụ mà mô hình nhóm huấn luyện TWI hướng tới. Điều này đã được chứng minh bằng hiệu quả thực tế tại nhiều doanh nghiệp đã áp dụng.
Đề xuất Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia là đầu mối khi tham gia xây dựng tiêu chuẩn

Đề xuất Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia là đầu mối khi tham gia xây dựng tiêu chuẩn

Mặc dù được coi là ”trái tim” của hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, nhưng nguồn nhân lực, sự đầu tư của Ban Kỹ thuật tại Việt Nam chưa tương xứng. Vì vậy, Bộ Khoa học và công nghệ đề xuất cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ cả về tài chính và con người cho hoạt động này.