EVN Finance hướng tới ứng dụng công nghệ số hiện đại vào sản phẩm mới

PV.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - EVNFinance đã ghi nhận quá trình trưởng thành mạnh mẽ, thực hiện thành công sứ mệnh đối với ngành điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước; triển khai và áp dụng các ứng dụng công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm có ưu thế vượt trội mang lại cho khách hàng những trải nghiệm hài lòng nhất.

EVN Finance ra mắt thương hiệu Easy Credit ngày 01/10/2018.
EVN Finance ra mắt thương hiệu Easy Credit ngày 01/10/2018.

Với sứ mệnh đặt ra từ ngày đầu thành lập, EVN Finance đã xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh từng thời kỳ, nhiệm vụ trọng tâm là đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn đối với các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được xác định là khách hàng then chốt và các đơn vị thành viên. Theo đó, bên cạnh việc thúc đẩy phát triển các dịch vụ tài chính ngân hàng truyền thống là hoạt động tín dụng, đầu tư... EVN Finance đã có những bước phát triển vững chắc, trở thành một tổ chức tài chính uy tín, tin cậy trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp các dịch vụ tài chính trong lĩnh vực năng lượng điện, được các Bộ, ngành và đối tác đánh giá cao.

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, EVN Finance đã nghiên cứu, khởi động và sẽ tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm có ưu thế vượt trội và điều đó thể hiện bằng việc bước đầu cho ra đời thương hiệu Easy Credit - Tài chính tiêu dùng vào tháng 10/2018. Đó chính là kết quả của việc theo đuổi định hướng kinh doanh mới trong đó xem công nghệ là yếu tố then chốt. Sản phẩm Tài chính tiêu dùng đã ứng dụng những xu hướng công nghệ hiện đại sử dụng công nghệ khai thác dữ liệu lớn - Big Data giúp phân tích hành vi khách hàng và tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu vào đúng thời điểm. Big Data được xem là nền tảng cơ bản trong mô hình kinh doanh và tổ chức của tài chính tiêu dùng. Tác động lớn nhất của Big Data là giúp doanh nghiệp sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn, đưa ra những quyết định chính xác hơn, đó có thể là quyết định lựa chọn khách hàng, cấu trúc sản phẩm, xác định lãi suất cho khách hàng. Đó cũng chính là những lợi ích trực tiếp mà khách hàng nhận được, đảm bảo tính trung thực, xuyên suốt, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm hài lòng nhất.

Thời gian đầu ra mắt khách hàng sẽ nhận được gói vay tiền mặt tại 05 tỉnh thành, bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vũng Tàu, sau đó EVN Finance sẽ mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ đến toàn lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả khu vực nông thôn và thành thị. Dự kiến đến năm 2020 sẽ phủ hết 63 tỉnh, thành với mục tiêu phục vụ 1 triệu khách hàng Việt Nam.

Trên chặng đường 10 năm tiếp theo, bên cạnh những hoạt động truyền thống, EVN Finance xác định vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai các sản phẩm mới để tạo ra sự khác biệt đối, là các lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các sản phẩm Fintech…sử dụng các công nghệ tiên tiến như AI, BigData, dữ liệu sinh trắc học được tối ưu hóa, chức năng nhận dạng tự động, công nghệ xử lý hình ảnh…Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp nhận dạng khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác, tiết kiệm thời gian và nhân lực, đảm bảo tính trung thực mang lại cho khách hàng những trải nghiệm nhanh chóng, chính xác và đáng nhớ…Những ứng dụng công nghệ được sử dụng này có xu hướng đi trước, đón đầu nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xoay quanh các dịch vụ tài chính và điện năng.

Để đáp ứng nhiệm vụ hướng tới các mục tiêu phát triển sản phẩm mới trong giai đoạn sắp tới, EVN Finance đã và sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả, theo đó các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính, tăng cường hệ thống công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao,… sẽ được đặc biệt chú trọng.

Việc tăng vốn điều lệ và lựa chọn các nhà đầu tư, cổ đông chiến lược được xác định là một trong những biện pháp hữu hiệu trên lộ trình phát triển hoạt động kinh doanh đã đề ra. Trong giai đoạn 2018 - 2019, EVN Finance sẽ tổ chức tìm kiếm những nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực mạnh trong các lĩnh vực liên quan nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực nội tại của Công ty về nguồn vốn, về chuyển giao ứng dụng công nghệ mới,… - là hướng đi tất yếu cho mô hình công ty tài chính tổng hợp. Bên cạnh đó, chấp hành chính sách khuyến khích các tổ chức tín dụng giữ lại lợi nhuận để tăng cường nguồn vốn phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước, EVN Finance cũng dự kiến sẽ xin ý kiến cổ đông tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận để lại để chi trả cổ tức năm 2017. Các phương án tăng vốn điều lệ sẽ được chính thức thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018,  EVN Finance đã “áp sát” kế hoạch kinh doanh được Đại hội cổ đông giao phó. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 191,3 tỷ đồng, tương đương 83% kế hoạch được giao. Năm 2019, hoạt động kinh doanh sẽ được xây dựng đảm bảo tăng trưởng tốt mang lại lợi ích cho cổ đông và các nhà đầu tư.