Gần 10.000 tấn gạo hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng và bảo vệ rừng

M. Hà

Thủ tướng Chính phủ vừa ký 2 Quyết định hỗ trợ gần 10.000 tấn gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa và Bắc Giang.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại Quyết định số 777/QĐ-TTg ngày 24/6/2019, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp bổ sung 4.948 tấn gạo cho tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Thường Xuân.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo; UBND tỉnh Thanh Hóa kịp thời hỗ trợ số gạo trên theo đúng đối tượng, bảo đảm đúng thời gian quy định.

Theo đó, Bộ Tài chính thống nhất với UBND tỉnh Thanh Hóa số lượng gạo dự trữ quốc gia xuất cấp hàng năm phù hợp với nhu cầu thực tế, thời gian và lộ trình thực hiện Đề án, đảm bảo nguyên tắc tổng số lượng gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho từng huyện.

Trước đó, tại Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 23/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.830 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người kinh nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong giai đoạn chưa tự túc được lương thực giai đoạn 2019 - 2023.