Gần 88% doanh nghiệp tại Hà Nội triển khai hóa đơn điện tử

PV.

Nhờ triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế, đến giữa tháng 8, đã có gần 88% doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội triển khai hóa đơn điện tử.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thời gian qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử và phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội áp dụng hóa đơn điện tử chậm nhất ngày 30/9/2020.

Cục Thuế TP. Hà Nội đã thường xuyên chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế triển khai hóa đơn điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của hóa đơn điện tử, Cục Thuế đã phối hợp tích cực với các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử.

Đồng thời, Cục Thuế đã kịp thời nắm bắt các vướng mắc và hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Bộ phận một cửa của cơ quan thuế và thông qua các số điện thoại, email hỗ trợ của các phòng và 25 chi cục thuế.

Nhờ sự vào cuộc triển khai quyết liệt của cơ quan thuế, đến giữa tháng 8/2020, đã có 123.477 doanh nghiệp, tổ chức đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ gần 88% số doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh trên toàn địa bàn TP. Hà Nội.

Việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và xã hội. Triển khai hóa đơn điện tử đã giúp làm giảm các chi phí có liên quan như: chi phí chuyển phát cho người mua, chi phí in ấn, bảo quản hóa đơn giấy chưa sử dụng, lưu kho quỹ hóa đơn giấy; giảm chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc áp dụng hóa đơn điện tử còn khắc phục các rủi ro mất, cháy, hỏng hóa đơn như khi sử dụng hóa đơn giấy do hệ thống lưu trữ hóa đơn điện tử được sao lưu thường xuyên, tăng tính an toàn, bảo mật và tiện lợi cho doanh nghiệp trong kiểm tra, truy xuất nguồn gốc hóa đơn, thông tin về đối tác bán hàng.

Việc áp dụng hóa đơn điện tử còn thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp với các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài trong thời đại thương mại toàn cầu hóa; khắc phục tình trạng gian lận, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên, làm giả hóa đơn; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, việc triển khai hóa đơn điện từ còn góp phần phát triển thương mại điện tử; bảo vệ môi trường do giảm sử dụng giấy in hóa đơn…

Từ những lợi ích hóa đơn điện tử mang lại cho doanh nghiệp, xã hội cùng với sự hỗ trợ, đồng hành của cơ quan thuế các cấp, các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP. Hà Nội tin tưởng 100% doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn sẽ triển khai hóa đơn điện tử trước ngày 30/9/2020.