Gần hết tuổi lao động, có nên tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Luật sư Lê Văn Đài - Văn phòng Luật sư Khánh Hưng

(Tài chính) Ông Nguyễn An (annguyen@..) hiện đã 55 tuổi, chưa từng tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, nay làm việc tại 1 công ty ông mới tham gia đóng BHXH. Ông An muốn được biết, ông có thể không tham gia đóng BHXH có được không bởi ông An cho rằng ông không thể đủ sức khỏe làm việc đủ 20 năm đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí.

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam.Nguồn: internet
Người lao động tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam.Nguồn: internet

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông An như sau:

Luật BHXH quy định đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc bao gồm:

- Người lao động tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên (điểm a, khoản 1, Điều 2).

-  Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động (khoản 2, Điều 2).

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông Nguyễn An nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, tại bất kỳ doanh nghiệp nào đều phải tham gia BHXH bắt buộc.

Mặc dù ông An hiện nay đã 55 tuổi mới tham gia đóng BHXH bắt buộc, cho nên không thể đủ sức khỏe làm việc đến 75 tuổi để có đủ 20 năm đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí. Nhưng việc tham gia, đóng BHXH theo quy định nêu trên là bắt buộc thực hiện.

Mặt khác, khi tham gia BHXH bắt buộc, ông sẽ được hưởng các chế độ khác như chế độ ốm đau, chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chế độ thai sản (nếu ông nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi) và chế độ tử tuất. Khi chấm dứt hợp đồng lao động ông sẽ được hưởng chế độ BHXH 1 lần theo quy định tại Điều 56 Luật BHXH, mức hưởng BHXH 1 lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.